Джерело

АПК-Інформ

Джерело

АПК-Інформ

Джерело

АПК-Інформ

Однією з головних складових економіки майже будь-якої країни вважається сільське господарство, левова частка якого посідає вирощування та подальшу переробку зернових культур (в середньому 72%). Від рівня запасів зерна та похідних кукурудзи (51% світового споживання зернових), пшениці (33%), рису, ячменю, жита безпосередньо залежать здоров'я та благополуччя всього населення держави.
Все це пояснює важливість, яку мають якісний огляд ринку зернових, що допомагає досліджувати та аналізувати тенденції його розвитку, прогнозувати та приймати рішення, що забезпечують економічну загальнонаціональну безпеку та незалежність.

Ринок зернових: новини, огляди

Оскільки рослини є відновлюваним ресурсом, з економічної точки зору їх вирощування вигідне завдяки швидкій окупності витрат. У той самий час, вихід світовий зерновий ринок неможливий без урахування високого рівня конкурентної боротьби, гостроту якої визначає вартість продукції. Ціноутворення на зернові, крім співвідношення попиту та пропозиції, залежить від наступних факторів:

  • попереднього прогнозу на врожай;
  • кліматичних умов та можливих погодних форс-мажорів;
  • загальнополітичної та економічної ситуації в країні-виробнику та державі-споживачі;
  • можливі спекулятивні махінації на біржах з боку аграрних інвесторів.

Український ринок зернових культур має величезний потенціал, що дозволяє претендувати на світове лідерство у цьому секторі АПК. Але для повноцінної реалізації своїх можливостей Україна потребує серйозного покращення технологій збирання та зберігання зерна, вивчення проблем глобального ринку та застосування алгоритму їх вирішення всередині національної економіки. Для зростання доходів аграріїв важливим буде активне запровадження принципів зернової логістики у практику діяльності господарств.

Вчасно отримуючи огляди та новини ринку зерна, проводячи їх коректну інтерпретацію та аналіз, його учасники можуть своєчасно та адекватно реагувати на нові виклики та планувати майбутню діяльність. Сьогодні вся отримувана інформація свідчить, що глобальний аграрний ринок зернових має тенденцію до подальшого зростання, спровоковану збільшенням світових виробництва та споживання.

Навіть враховуючи негативний вплив пандемії COVID-19 у світовому масштабі, ринок зернових у найближчі роки буде далеким від впадання в депресію, що було характерно більшості сфер економіки у 2019-2020 роках. Через загальне падіння доходів населення більшість домашніх господарств зосередилося на придбанні лише найбільш життєво необхідного, а глобальна проблема голоду зараз як ніколи актуальна. Якщо ж брати до уваги міжнародну спеціалізацію країни, то для України зернове господарство збереже стратегічне значення ще довгий час.

Реклама

Вхід