Аналітична інформація щодо стану посівів озимих культур та умов вологозабезпечення на першу декаду листопада (11.11) 2021 р. за супутниковими даними

Джерело

АПК-Інформ

6816

 Інститут агроекології і природокористування НААН

 

Аналітична інформація щодо стану посівів озимих культур та умов вологозабезпечення

на першу декаду листопада (11.11) 2021 р. за супутниковими даними

(джерело: United States Department of AgricultureForeign Agricultural Service

https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer)

 

Закінчується вегетаційний період 2021 р., який був досить успішним для нашого АПК. Підтверджується наш висновок, що, незважаючи на всі складності, поки що потепління клімату позитивно впливає на агросферу України, а господарські структури досить вдало скористувалися та адаптувалися до нових кліматичних умов. Мабуть, це останній в цьому році просторовий огляд стану посівів озимих культур та їхнього вологозабезпечення на 10 листопада як у порівняні з попереднім 2020 р., так і багаторічними даними на цей період. На рис. 1а видно, що запаси вологи станом на 10 листопада в метровому шарі ґрунту майже на всій території України знаходяться на задовільному рівні (жовтий колір). Дещо гірший рівень вологозабезпечення відзначається лише у Харківській, Херсонській та південних частинах Миколаївської, Запорізької (коричневий колір) та Одеської областей. Звертаймо увагу, що рівень вологозабезпечення в цілому є традиційно значно кращим на території Білорусі. На рис. 1б представлено загальний вигляд стану рослинності на території України за показником NDVI, який свідчить про задовільний стан посівів озимих культур. Видно, що на території південних областей показник NDVI дещо поступається зонам Полісся та Лісостепу, що, можливо, пов’язано з більш пізніми строками сівби та гіршими умовами зволоження посівного шару ґрунту.

Рис. 1а. Запас вологи у ґрунті станом на 10 листопада 2021 р.

 

Рис. 1б. Вегетаційний індекс посівів озимих станом на 10 листопада 2021 р.

Що стосується вмісту вологи у поверхневому шарі ґрунту, то він залишається досить низьким (на рівні 0-5 мм), але дещо покращився у Миколаївській, Кіровоградській і Сумській областях та частково у Херсонській і Дніпропетровській областях порівняно з попередньою декадою (рис. 2), що сприяло покращенню умов для формування сходів на полях, де виконано сівбу в сухий посівний шар ґрунту, або сходи були зрідженими.

 

а) шар ґрунту (0-5 см), 7 листопад 2021 р.

б) шар ґрунту (0-5 см), 31 жовтня 2021 р.

Рис. 2. Порівняння запасів вологи у верхньому шарі ґрунту (ліворуч – 7 листопада, праворуч – 31 жовтня)

 

 

Важливим у цьому відношенні є порівняння графіків динаміки запасів вологи в кореневмісному (0-100 см) шарі ґрунту на 11 листопада 2021 р. (червона лінія) з аналогічним періодом 2020 р. (жовта лінія). Отримані результати засвідчують, що на значній території України запаси вологи в метровому шарі ґрунту є нижчими у 2021 році порівняно з минулим роком (рис. 3). В зоні Полісся це Житомирська та Київська області, в зоні Лісостепу – Полтавська та Черкаська області, в зоні Степу – Херсонська та Запорізька області. Але в ряді областей спостерігається тенденція поповнення запасів вологи в метровому шарі ґрунту на період закінчення вегетації, в т.ч. перерахованих.

Полісся

Лісостеп

Степ

Сумська обл.

Полтавська обл.

Кіровоградська обл.

Житомирська обл.

Харківська обл.

Запорізька обл.

Київська обл.

Черкаська обл.

Херсонська обл.

Рис. 3. Динаміка запасів вологи в кореневмісному (0-100 см) шарі ґрунту на 11 листопада 2021 р. (червона лінія) порівняно з 2020 р. (жовта лінія)

 

Що стосується стану рослинності за показником NDVI, то в зоні Полісся та Лісостепу він на рівні багаторічного та дещо нижче показника 2020 р., а в зоні Степу помітно нижчий як за багаторічний показник, так і за показник за 2020 р. (рис. 4).

Полісся

Лісостеп

Степ

Сумська обл.