Сільське господарство було і залишається залежною від погодних явищ галуззю економіки. Метеорологічні умови безпосередньо впливають на врожайність та якість культур, продуктивність свійських тварин. У цьому однаково сприятливих умов всім без винятку сільськогосподарських рослин немає. Прогноз погоди практично не піддається управлінню чи коректуванню з боку людей. Проте сучасні технології уможливлюють точне прогнозування майбутніх негативних природних умов, що може призвести до мінімізації можливих втрат.

Агропогода чи вплив метеоумов на врожаї

Землеробство до сьогодні залишається основою сільського господарства. Специфіка агровиробництва передбачає, що:

  • Рослини всіх фазах розвитку перебувають під постійним впливом погодних умов.
  • Роботи на підприємствах АПК носять сезонний характер, часто виробляються просто неба і залежать від аграрного прогнозу погоди.
  • Сільськогосподарські угіддя тягнуться на великі площі, що унеможливлює застосування ефективних заходів захисту від несприятливих погодних явищ.

Виходячи з вищезазначеного вплив погоди на сільське господарство значно більш вагомий, ніж у будь-якій іншій сфері економіки. Як і збитки від руйнівних природних явищ та катаклізмів, що призводять до втрати частини або всього врожаю, порушення ходу та строків польових робіт. Найбільшу небезпеку серед них становлять посухи, заморозки, високі денні температури, тривалі зливи, часті відлиги, екстремально низькі температури ґрунту та повітря. Тому мати уявлення про агро погоду дуже важливо для успішного розвитку агробізнесу.

Чому важливо знати прогноз погоди для сільського господарства

Для підтримки рентабельності своєї діяльності агропідприємствам потрібен перманентний аналіз та оцінка метеорологічних умов – як поточних, так і майбутніх з минулими. Агро прогноз погоди дозволяє визначитися з термінами посіву, періодами внесення добрив та їх кількістю, видами робіт у тваринництві.

Головними завданнями метеомоніторингу є:

  • уточнення та деталізація прогнозу погоди для сільського господарства для конкретної місцевості;
  • забезпечення коректного здійснення сільськогосподарських заходів у певний момент за конкретної погоди;
  • довгострокова аналітика, що передбачає багаторічний збір даних щодо певної локації.

Хоча природні стихії залишаються непідвладними людині, але прогноз погоди для аграріїв дозволяє нівелювати їх можливий негативний вплив у такій важливій галузі народного господарства, як землеробство та тваринництво. А також пристосувати сільськогосподарські практики до погодної специфіки місцевості, збільшивши врожайність культур та продуктивність тварин.

Реклама

Вхід