Кукурудза

Источник

АПК-Информ

10091

З 1 квітня 2007 року в Україні діє новий стандарт на кукурудзу

ДСТУ 4525:2006 "Кукурудза. Технічні умови".

Цей стандарт поширюється на кукурудзу в зерні і качанах, призначену для використовування на продовольчі та непродовольчі потреби і для експортування.

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Терміни та визначення понять

У цьому стандарті використано терміни та відповідні їм визначення понять згідно з ДСТУ 2422 та чинними в Україні документами;

зерновий склад

Юридична особа, яка на праві власності має зерносховище(-а) і сертифікат на відповідність послуг зі зберігання зерна та продуктів його переробляння

зернова домішка

Неповноцінні зерна кукурудзи та інших культурних рослин, що їх за стандартами віднесено до зернової домішки

крупність зерна кукурудзи — це відношення маси зерен

кукурудзи в залишку на ситі з вічками діаметром 8 мм до маси основного

зерна, виражене у відсотках.

Засміченість зерна

Домішки органічного й неорганічного походження, що підлягають видаленню із зерна кукурудзи у разі його використовування за цільовою призначеністю. Домішки поділяють на зернову і смітну.

До зернової домішки кукурудзи відносять:

бите зерно - частки зерна, утворені внаслідок механічної

дії

щупле зерно - зерно ненаповнене, зморщене, легковаге,

здеформоване внаслідок несприятливих умов розвитку і визрівання

давлене зерно - зерно здеформоване, сплющене внаслідок

механічної дії

проросле зерно - зерно із корінцем або ростком, що

вийшли за межі оболонки, або з ростком, який розірвав, але не вийшов на

поверхню оболонки, та зерно із втраченим корінцем і ростком

морозобійне зерно - зерно, пошкоджене заморозками

під час визрівання, зі зміненим кольором (білувате або потемніле)

пошкоджене зерно - зерно зі зміненим від кремового

до світло-коричневого кольором оболонки та ендосперму внаслідок самозігрівання,

висушення та ураження хворобами

поїдене зерно - зерно, поїдене шкідниками незалежно

від ступеня його пошкодження

недозріле зерно - зерно, що не досягло повної зрілості;

із зеленуватим відтінком, легко деформується у разі натиснення.

До смітної домішки кукурудзи відносять:

мінеральну домішку - обмежено допустима домішка мінерального

походження (пісок, грудочки землі, галька тощо)

органічну домішку - домішки рослинного походження

(частинки стеблин, листків, стрижнів, обгортки качанів, плівки тощо),

рештки шкідників зерна, насіння дикорослих неотруйних рослин

шкідливу домішку - домішки рослинного походження,

шкідливі для здоров'я людини і тварин

зіпсоване зерно - зерно з явно зіпсованим ендоспермом

від коричневого до чорного кольору та зерно зі світлим ендоспермом. що

внаслідок незначного надавлювання розсипається.

До основного зерна кукурудзи відносять:

- цілі та пошкоджені зерна кукурудзи, що за характером пошкоджень не віднесені до зернової і смітної домішок;

- биті зерна кукурудзи, які залишилися на ситі з вічками діаметром 4,5 мм (3,5 мм для мілкозерної кукурудзи розпусного типу — рисової та перлової);

- У кукурудзі, що її постачають на кормові потреби — зерна І насіння інших культурних рослин, які не віднесено, згідно зі стандартами на ці культури, за характером їхніх пошкоджень до зернової і смітної домішок.

До зернової домішки кукурудзи відносять:

- биті зерна кукурудзи, які пройшли крізь сито з вічками діаметром 4,5 мм (3,5 мм для мілкозерної кукурудзи розпусного типу — рисової та перлової) і залишилися на ситі з вічками розміром 1,2 мм х 20 мм;

- поїдені зерна;

- давлені зерна;

- щуплі - цілі зерна кукурудзи, що пройшли крізь сито з вічками діаметром 4,5 мм (3,5 мм для мілкозерної кукурудзи розпусного типу — рисової та перлової) і залишились на ситі з вічками розміром 1,2 мм х20 мм;

- пророслі зерна;

- недостиглі зерна;

- морозобійні зерна;

- пошкоджені зерна;

- у кукурудзі, яку використовують на кормові потреби — цілі І биті зерна та насіння інших культурних рослин, які не віднесені, згідно зі стандартами на ці культури, за характером пошкодження до смітної домішки.

До смітної домішки кукурудзи відносять:

- прохід крізь сито із полотна решітного з розміром вічок 1,2 мм х 20 мм;

- у залишку на ситі з розміром вічок 1,2 мм х 20 мм: мінеральну та органічну домішки;

- насіння дикорослих рослин;

- зіпсовані зерна кукурудзи;

- шкідливу домішку — ріжки, сажку, гірчак повзучий, термопсис ланцетний, в'язіль різнокольоровий, геліотроп опушеноплідний, триходесму сиву;

- у кукурудзі для продовольчих потреб та виробництва крохмалю і патоки — різні зерна та насіння інших культурних рослин;

- у кукурудзі на кормові потреби - зерна і насіння інших культурних рослин, які віднесено згідно зі стандартами на ці культури, за характером їх пошкоджень до смітної домішки, а також насіння олійних культур.

Кукурудзу, яка містить домішки зерна кукурудзи іншого типу більше норми, вказаної у таблиці 1, визначають як "некласифікований" тип з поданням типового складу у відсотках.

Кукурудза всіх груп повинна бути у здоровому стані, не зіпріла та без теплового пошкодження під час сушіння; мати запах, властивий здоровому зерну (без затхлого, солодового, пліснявого, інших сторонніх запахів); колір, властивий здоровому зерну відповідного типу.

Кукурудзу заготовляють у зерні або качанах. Кукурудзу у качанах потрібно постачати на підприємства в очищеному від обгорток стані, вміст качанів з обгортками — не більше 2 %.

За згодою зернових складів, інших суб'єктів підприємницької діяльності вологість зерна та вміст зернової, смітної домішок у кукурудзі допускають вище граничних норм за можливості доведення такого зерна до показників якості, зазначених у таблиці 2.

Для переробляння на продовольчі і кормові потреби кукурудзу постачають тільки в зерні Типовий склад кукурудзи узгоджують зі споживачем-переробником зерна на крупи, харчові концентрати, продукти, крохмаль і патоку згідно з ГОСТ 10940.

Кукурудза, яку формують для експортування, повинна бути у здоровому стані, мати нормальний запах та колір, бути не зараженою шкідниками зерна.

Реклама

Вход