АPК-Inform Agency Türkiye’de organize edilecek olan (Eylül 22-24, 2011, İstanbul) yağlı tohumlar, yağlar ve yan ürünleri pazarı konulu 3. Uluslar arası "Oilseeds & Oils 2011" konferansını duyurur. Şimdi bu döneme devam etme ve gelecek dönemi planlama zamanıdır.

Konferansın Tematik Bölümleri:

  • Yağlı tohumlar ve yağlar dünya pazarı: Yeni fırsatlar ve beklentiler, belli başlı ülke portreleri

  • Türkiye ve Karadeniz Bölgesi yağlı tohum pazarında devlet düzenlemeleri

  • Bitkisel yağ pazarı eğilimleri temelinde ham petrol pozisyonlarının korelasyonu

  • Katı ve sıvı yağ pazarının en hızlı gelişen segmenti olarak yüksek olein içerikli ayçiçek yağı pazarı

 

2010/11 sezonunda tarımsal emtia piyasasının gelişmesi oldukça istikrarsızdı. - Tarımsal mallar için fiyat artışı hükümet düzenlemeleri kazanımına neden oldu. Tahıl ihracatı sert sınırlama ve gıda piyasa fiyatları, hükümet düzenlemeleri yoğunlaşması: Karadeniz Bölgesi ülkelerinin katı ve sıvı yağ piyasa katılımcıları için önemli zorluklar oldu. Bununla beraber değişen piyasa koşulları Türkiye’yi yağlı tohum piyasasındaki oyunun kurallarını değiştirmeye yöneltti.

Mevcut konferansın özelliğinin yüksek savaş-politika riskleri olduğuna dikkat etmeliyiz. Ham petrol ve petrol fiyatları Ortadoğu faktörünün etkisi ile karşılaştı – Tunus ve Mısır’daki politik krizler ve bölgedeki diğer ülkeler. Bu nedenle konferansta detaylı bir şekilde tartışmak istediğimiz: Ham petrol fiyatları ve bitkisel yağ fiyatları arasındaki gerçek ilişki ve ayrıca yağlar üzerindeki etki faktörü olarak ham petrol piyasasının beklentileri.

Ancak, yukarıda belirtilen zorluklara rağmen, bitkisel yağ ticareti büyümektedir. 2009/10 dönemi boyunca bitkisel yağların küresel ihracatı 57.8 milyon tona yükselmiştir ve 2010/11 döneminde de 60 milyon tona kadar büyüme beklenmektedir. Tüketim seviyesinin de 138,4 milyon tona karşılık 146,8 milyon tona yükselmesi beklenmektedir.

Konferans bünyesinde ek olarak açıklamak istediğimiz diğer bir konu ise yüksek oleik içerikli ayçiçek yağı. Son yıllarda piyasa gelişimine olan büyük ilgi, işletmeler ve yatırımcılarla beraber ticarette de kendisini gösterdi. Umuyoruz ki yüksek olein içerikli ayçiçek yağına ayrılmış özel seminer oturumu, katılımcıların bu segmentteki fırsatları ve riskleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır.

 

Katılım, sponsorluk, reklam ve konferansa konuşmacı olarak katılmak için daha detaylı bilgi APK Inform Agency’deki Organizasyon Komitesi’nden edinilebilir: +380 562 320795, +380 56 7265272 (Ext. 160), [email protected], [email protected]

Реклама

Вхід