практикум :"Законодавчі аспекти впровадження системи НАССР в зерновій та переробній галузі", м. Київ
ДАТА
12 вер. 2018 р.

Програма практикуму

 

13:00-13:30 Реєстрація учасників практикуму

 

13:30-15:30 Сесія «Державне регулювання в управлінні ризиками з харчової безпечності та із виходом на нові ринки»

 

Лектор – Фесенко Світлана Вікторівна, міжнародний аудитор, консультант з питань безпечності харчової продукції та зернового законодавства, член спілки «Борошномели України»

 

Основні питання:

 

 • Головні функції і завдання Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів  - єдиного компетентного органу України в сфері державного контролю
 • Основні положення Закону України №2042 від 05.2017 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», який набув чинності з 4.04.2018 року
 • Перевірки операторів ринку без попередження, запровадження ризик-орієнтованого підходу (оцінка ризику повинна супроводжувати кожен важливий крок діяльності як компетентного органу, так і бізнесу), фаховий державний контроль, вичерпний перелік питань для перевірки
 • Запровадження зовнішнього щорічного аудиту компетентного органу (Держпродспоживслужба), залучення представників громадськості, яким можуть делегуватися повноваження щодо здійснення державного контролю
 • Запровадження фіксованого розміру штрафу за відповідний вид порушення
 • Основні положення нового Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» №1602 – VII
 • Оновлені обов’язки операторів ринку, що вводять в обіг продукцію
 • Державна реєстрація потужностей (ст. 25)
 • Затвердження експортних потужностей та внесення змін до реєстру затверджених експортних потужностей (ст. 26, 27)
 • Обов’язковість запровадження діючих процедур, заснованих на принципах НАССР (ст. 21)
 • Введення штрафних санкцій за їх відсутність (ст. 64)
 • Обов’язковість впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу» на виробництвах (ст. 22).
 • Відповідальність операторів агропродовольчого ринку. Документальні докази відповідності продукції встановленим вимогам.
 • Документальні докази та умови відповідності при ввезенні та вивезенні вантажів – прикордонні інспекційні пости, прикордонний державний контроль, лабораторні дослідження.
 • Увага! З 20.09.2016 року вступив в дію розділ VII «ЗАГАЛЬНІ ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ» (Гігієнічні вимоги до підприємств, будівель, підлог, стін, обладнання та інвентаря, персоналу, боротьба зі шкідниками, постачання води, до транспортних засобів, до технологічних та допоміжних матеріалів, харчових продуктів)
 • Затверджено єдину форму акту для державних інспекторів під час здійснення перевірок. Наказ Мінагропроду №41 від 06.06.2017 р. ЧЕК-ЛИСТ для дотримання гігієнічних вимог
 • Затверджено єдину форму акту для державних інспекторів під час здійснення перевірок згідно з Наказом Мінагропроду №42 від 06.02.2017 р. щодо впровадження діючих процедур НАССР (ЧЕК-ЛИСТ)
 • З 20.09.2017-2018 рр. - обов’язковість впровадження діючих процедур НАССР та ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ
 • Обов’язковість впровадження надійної системи простежуваності «від лану до столу», згідно з вимогами ІSO/TS 22005:2007
 • Причини виникнення спірних питань та відображення показників якості зерна та продуктів його переробки у договорах купівлі/продажу, експортних контрактах.
 • Відміна атестації виробничих технологічних лабораторій
 • Обов’язковість наявності на підприємстві метрологічної служби або спеціально навченої особи з метрологічної діяльності.

 

15:30-15:40 Перерва на каву

 

15:40-16:30 Сесія «Системи менеджменту безпечності харчових продуктів (HACCP). Дезінфекційні заходи та pest-control - боротьба зі шкідниками як складові частини»

 

Основні питання:

 

 • Основні вимоги при застосуванні та зберіганні дезінфікуючих засобів
 • Дезінфекція автотранспорту для перевезення харчових продуктів
 • Огляд програми рest-control, профілактичні та винищувальні заходи
 • Документальне підтвердження наявності постійного контролю за шкідниками на виробництві
 • Чи можливо вирішувати проблему боротьби зі шкідниками самостійно?
 • Основні санітарно-технічні пропозиції для забезпечення відсутності умов для проникнення та розповсюдження шкідників у складських та виробничих приміщеннях

 

16:30-17:00 Сесія «ISO 22000:2018. Основні зміни та поліпшення. Перехід на нову версію»

Лектор – Бєлофастова Олена Іванівна, директор Київської філії ДП «Київоблстандартметрологія». Консультант, аудитор.

Основні питання:

 • Основні причини виходу нової версії стандарту ISO 22000;
 • Нова структура, що є основою всіх стандартів;
 • Ризик-орієнтований підхід:
 • стратегічний рівень з досягнення бізнес-цілей;
 • операційний рівень – принципи НАССР.
 • Нові терміни та поняття;
 • Зміна вимог до обов’язкової кількості документів;
 • Алгоритмічний підхід до формулювання вимог;
 • Особливості переходу на нову версію стандарту ISO22000:2018.
Організатор
Партнер
За підтримки
Контакти

Вхід