Сухий порт. Особливості та організація роботи (АПК-Информ: ИТОГИ №7 (85))

Джерело

АПК-Інформ

9058

Збільшення обсягу контейнерних перевезень, брак місць на терміналах морських портів, а також зростаюча завантаженість під'їзних шляхів, що обслуговують портові термінали, стали каталізаторами для появи логістичних центрів на суші, так званих «сухих портів», або логістичних хабів.

Сухий порт, або логістичний хаб – це мультимодальний логістичний центр із розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє власнику вантажу користуватися всіма перевагами морського порту на суші.

 

На базі одного логістичного центру вантажовласник може отримати цілий комплекс послуг з обробки вантажу, включаючи:

  • обробку та зберігання вантажів;

  • стафірування та розстафірування вантажів у контейнери;

  • обробку та зберігання навалювальних вантажів;

  • митне оформлення, огляд, упакування, маркування;

  • ремонт контейнерного обладнання та транспорту;

  • транспортно-експедиційні послуги;

  • банківські / страхові / фінансові послуги;

  • бронювання транспорту / брокерські послуги;

  • перевантаження вантажу на інші види транспорту та навіть доставку вантажу до кінцевого пункту призначення.

 

Враховуючи потенціал для підвищення ефективності та рентабельності перевезень, а також можливість об'єднання доступу до автомагістралей і залізниць, поряд з отриманням послуг із митної обробки, складування та розподілу вантажів сухі порти привертають все більшу увагу бізнесу.

Історично, звертаючись до досвіду європейських держав, основною метою сухих портів служило розвантаження потужностей портів і поліпшення екологічної ситуації.

На сьогоднішній день, окрім зазначених вище функцій, сухі порти також відіграють значну роль у стимулюванні зміни видів транспорту.

Завдяки створенню та функціонуванню сухих портів відбувається переорієнтація і зміна видів транспорту, який використовується для внутрішніх перевезень. Виключно автоперевезення як спосіб перевезення вантажів усередині країни замінюються міксом залізничних і автомобільних перевезень. Завдяки прийняттю закону про внутрішній водний транспорт є стійка тенденція та інтерес до перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами. У свою чергу, вибір і різноманітність внутрішніх видів транспорту позитивно впливають і на ставки перевезення та доставки вантажу до дверей.

 

Міжнародний досвід

Тенденція збільшення кількості сухих портів поширена по всьому світу. Наприклад, на даний час в Європі діє понад 250 сухих портів, які не лише є віддаленими терміналами морських портів, але й обслуговують внутрішні райони країн, розташовані далеко від берегової лінії. Зважаючи на високий рівень розвитку залізничного, автомобільного та внутрішнього водного сполучення на території Європи створення сухих портів є більш ніж виправданим. Таким чином, вектор конкурентоспроможності морських портів зміщується в бік найбільш вигідного здійснення інтермодальних перевезень.

Також активно використовується модель сухих портів і в країнах Азії та Тихого океану. Більш того, Економічною та соціальною комісією Організації Об'єднаних Націй для Азії та Тихого океану підготовлено міжурядову угоду про сухі порти, яку ратифікували 16 країн і охоплює 248 сухих портів у субрегіонах ЕСКАТО.

Дана угода містить єдине визначення сухого порту міжнародного значення, визначає мережу існуючих і потенційних сухих портів, які мають значення для міжнародних транспортних операцій, і пропонує керівні принципи їхнього розвитку та функціонування. Ключовий принцип, що лежить в основі розробки угоди, полягав у тому, що воно приведе до узгодженості між портами з точки зору надаваних ними послуг, їхнього місця розташування по відношенню до центрів торгівлі та їхніх транспортних зв'язків.

 

Законодавче регулювання в Україні

В Україні питання діяльності та правового статусу сухих портів окремо не регулюються. Разом із тим, не так давно в першому читанні прийнято проєкт Закону України «Про мультимодальні перевезення», який порушує питання мультимодального терміналу.

Законопроєкт визначає мультимодальний термінал як виробничо-перевантажувальний комплекс будь-якої форми власності, який використовується при змішаному перевезенні для зміни видів транспорту, виконання операцій навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо.

Мультимодальні термінали можуть перебувати на території залізничних станцій та інших об'єктів залізничного транспорту, аеропортів, морських і річкових портів, але не входять до меж пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України. У мультимодальних терміналах можуть створюватися зони митного контролю для виконання митних формальностей.

На мультимодальних терміналах при здійсненні міжнародних мультимодальних перевезень створюються митні склади, склади тимчасового зберігання та вантажні митні комплекси.

При цьому існує думка, що мультимодальний термінал і сухий порт – це виключно різні поняття і головною ознакою сухого порту є те, що він має спільну територію з морським портом і має один пункт пропуску з основним портом. Саме це забезпечує свободу переміщення вантажів у різних митних режимах із морського порту до сухого порту для здійснення подальших операцій із вантажем.

Враховуючи, що на даний час поняття «сухий порт» є теоретичним і не закріплено в законодавстві, це питання залишається відкритим.

 

Організація роботи сухого порту

Незважаючи на місцезнаходження сухого порту, оператор сухого порту має вирішити питання про земельну ділянку, на якій знаходитиметься об'єкт, подбати про інфраструктуру, включаючи техніку, склади, можливо, отримати статус митного ліцензійного складу, визначити статус користування залізничними під'їзними коліями та автомагістралями, супроводивши це належною договірною базою.

 

Земля

При виникненні ідеї створення та розвитку логістичного хаба, перш за все, необхідно перейнятися питанням місця розміщення такого центру та статусу земельної ділянки, на якій його буде розміщено.

При оформленні прав на земельну ділянку важливо пам'ятати про цільове призначення, правовий статус, наявність обтяжень/обмежень щодо використання землі та особливості процедури отримання земельної ділянки у власність або в користування.

Наприклад, для отримання в користування земельних ділянок, які перебувають у державній власності, необхідно проводити аукціони відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Для відповіді на ці та багато інших питань доцільно провести детальний юридичний і технічний аналіз (due diligence) як земельної ділянки, так і об'єктів, які на ньому розташовано.

Як правило, крім загального аналізу наявних правовстановлюючих документів і наявності підстав для отримання землі та об'єктів у користування, варто подбати про питання перевірки інвентаризації, меж земельної ділянки, нівелювати ризики, пов'язані з можливими майновими правами на ці об'єкти у третіх осіб.

 

Інфраструктура

Належне функціонування сухого порту є неможливим без складських об'єктів і техніки. Всі ці об'єкти можуть бути придбані (у власність, оренду) або побудовані власними силами, в тому числі за рахунок залучених кредитних коштів.

 

Отримання статусу МЛС

Не менш важливим і досить комплексним питанням є відкриття й отримання статусу митного ліцензійного складу (МЛС), який призначено для зберігання не очищених від мита товарів, що ввозяться на митну територію України.

Власники МЛС зобов'язані мати ліцензію на зберігання й обробку матеріальних об'єктів, що знаходяться під контролем митних служб. Окрім того, оснащення митно-ліцензійного складу в Україні має відповідати жорстким вимогам ГОСТ. Необхідно забезпечити вільний доступ осіб, які здійснюють митний контроль, до всіх вантажів у приміщенні. Особливу увагу слід приділити матеріально-технічній базі, оскільки обладнання МЛС підлягає найсуворішим перевіркам із боку відповідальних служб.

 

Під'їзні шляхи та відносини з УЗ

Враховуючи специфіку роботи сухого порту, необхідно правильно організувати відносини із залізницею та власниками залізничних під'їзних шляхів. На сьогоднішній день існують два типові договори, що регулюють відносини власника під'їзних шляхів, яким може бути і сам сухий порт, і «Укрзалізниця». Важливо розуміти природу цих договорів і особливості їхнього використання, що допоможе зменшити ризики та налагодити безперебійну роботу.

На завершення доходимо висновку, що в сьогоднішніх реаліях сухий порт – важливий учасник транспортного процесу, на якого покладено безліч функцій, у тому числі щодо перевизначення вантажопотоку на альтернативні види транспорту, а також зменшення витрат на доставку вантажу.

Разом із тим, налагодження роботи сухого порту, логістичного хаба, мультимодального комплексу – досить складний і комплексний процес, який вимагає правильного супроводу та обліку всіх нюансів.


Олеся Горачек, юрист Міжнародної юридичної служби Interlegal

Карина Горова, старший юрист Міжнародної юридичної служби Interlegal

Реклама

Вхід