Моніторинг законодавства агропромислового комплексу. Огляд нормативно-правових актів, оприлюднених у червні-серпні 2019 року

Джерело

АПК-Інформ

3738

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Закон від 06.06.2019 №2740-VIII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу у сфері технічного регулювання

Законом вноситься низка змін до законодавства в сфері технічного регулювання, що є необхідними умовами для реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським союзом у просуванні в процесі укладення з Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угоди АСАА) та початку процедури розширення дії Угоди АСАА на сферу сільського господарства.

Законом вносяться зміни до 15 законів України та стосується низки питань, безпосередньо пов’язаних із процедурою сертифікації й оцінки відповідності, сфери дії, діяльності органів з оцінки відповідності і технічних служб, які матимуть вплив і на сільськогосподарську сферу, зокрема затвердження типу тракторів.

Зокрема, у Законі «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» уточнено вимоги до національного органу України з акредитації. Зазначено, що для визначення відповідності національного органу України з акредитації встановленим вимогам Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінює і враховує відповідність органу критеріям, встановленим національним стандартом, ідентичним міжнародному стандарту ISO / IEC 17011 або європейським стандартом EN ISO / IEC 17011.

Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» доповнено статтею про професійну таємницю. Зазначено, що це конфіденційна інформація, яку було отримано або створено під час виконання призначеними органами завдань з оцінки відповідностей, зазначених у відповідних технічних регламентах.

Призначені органи, залучені ними субпідрядники і дочірні підприємства, а також їхній персонал зобов’язані не розголошувати інформацію, що представляє предмет професійної таємниці призначених органів, без згоди замовника робіт з оцінки відповідності або особи, якої стосується така інформація (крім випадків надання зазначеної інформації відповідно до закону), і не використовувати таку інформацію в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Також Закон «Про захист прав споживачів» доповнено вимогами щодо інформування споживачів щодо певних видів ризику або продукції, вимогами до змісту інформації про продукцію, щодо порядку дій виробника (продавця) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію, а також виключення положень щодо обов’язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації.

У Законі «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» уточнено права посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, і встановлено порядок проведення перевірок характеристик продукції.

З-поміж іншого, відповідним органам надано право вимагати від призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій інформацію про видачу та відмову у видачі документів про відповідність, обмеження щодо них, їхнє зупинення та скасування, а у випадках, зазначених в технічних регламентах, – також іншу інформацію, пов’язану з процедурами оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, до застосування яких було залучено відповідні призначені органи й організації.

Призначені органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації повинні надавати інформацію за такими запитами в десятиденний строк з дня отримання запиту.

Також запроваджено новий термін “робочий еталон”, що означає еталон, який використовується для регулярних калібрування або повірки засобів вимірювальної техніки.

Загалом Закон дає можливість визнати результати оцінки відповідності тракторів, виготовлених в інших країнах, якщо вимоги відповідають українським; підписувати на рівні держав договори про визнання результатів оцінки відповідності; на законодавчому рівні закріпити право органів затвердження і технічних служб укладати угоди про визнання результатів.

Проте, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом органи з оцінки відповідності можуть бути призначені тільки за умови укладення ними договорів страхування відповідальності перед третіми особами.

Рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту стає тотожним свідоцтву про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті.

Заміна примірників зазначених рішень про призначення, виданих органам з оцінки відповідності, відповідними свідоцтвами про призначення здійснюється безоплатно за зверненням таких органів з відповідною заявою або у разі прийняття органом, що призначає, наказів про розширення або скорочення сфери призначення таких органів з оцінки відповідності, а накази про призначення органів з оцінки відповідності на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, прийняті до набрання чинності Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, втрачають чинність через два роки з дня набрання чинності цим Законом, крім випадків втрати чинності такими наказами раніше зазначеного строку відповідно до законодавства.

Закон набрав чинності 3 липня 2019 року.

 

Закон від 06.06.2019 № 2744-VIII

Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

Законом доповнено статтю 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» новою частиною, якою відтерміновується застосування до суб’єктів господарювання фінансової санкції у вигляді штрафу у розмірі 500 тис. грн у разі зберігання пального до 31 грудня 2019 року без наявності відповідної ліцензії.

Закон набрав чинності 25 червня 2019 року.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Постанова від 22.05.2019428

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1908 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Уряд привів положення деяких нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України до вимог законодавства. Зокрема, внесено зміни в Реєстр закладів охорони здоров’я і підприємств зооветеринарного постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі в частині приведення термінології у відповідність до чинного законодавства.

Також визнано такою, що втратив чинність Порядок надання державним підприємствам повноважень на експорт, імпорт і оптову торгівлю спиртом етиловим і плодовим та включення закладів і підприємств до реєстру закладів охорони здоров’я і підприємств зооветеринарного постачання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим для медичних і ветеринарних цілей»,  яка не узгоджувалася з чинним законодавством, затверджений постановою КМУ від 29.11.2000р. № 1753.

Постанова набрала чинності 1 липня 2019 року.

 

Постанова від 22.05.2019 № 565

Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

На виконання положень статті 131 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка фермерських господарств”, які спрямовуються на додаткову фінансову підтримку фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство” та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.

Постанова набирає чинності 1 січня 2020 року.

 

Постанова від 05.06.2019 № 476

Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

На виконання положень статті 35 Закону України “Про землеустрій” Уряд затвердив Порядок проведення інвентаризації земель, який визначає вимоги щодо проведення інвентаризації земель під час здійснення землеустрою та складання за її результатами технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель.

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Державна інвентаризація земель проводиться шляхом формування земельних ділянок незалежно від форми власності, визначення їх угідь та у разі потреби віднесення таких земельних ділянок до певних категорій для інформаційного наповнення Державного земельного кадастру.

Об’єктами інвентаризації земель є територія України, територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, масив земель сільськогосподарського призначення, окремі земельні ділянки.

Інвентаризація земель проводиться в межах адміністративно-територіальних одиниць, територій, межі яких визначені проектами формування територій і встановлення меж сільських, селищних рад, масивів земель сільськогосподарського призначення, окремих земельних ділянок.

Відповідно втратили чинність Порядок проведення інвентаризації земель, затверджений постановою КМУ від 23.05.2012р. № 513 та постанова КМУ від 20.02.2013р. № 154 “Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Постанова набрала чинності 20 червня 2019 року.

 

Постанова від 05.06.2019 № 477

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Уряд удосконалив правове регулювання у сфері земельних відносин шляхом приведення деяких постанов Кабінету Міністрів України у відповідність до змін у законодавстві.

Передбачається введення нового понятійного апарату, запровадженого Законом України «Про електронні довірчі послуги», зокрема поняття «кваліфікований електронний підпис» в низці нормативно правових актів Кабінету Міністрів.

Крім того, внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру в частині запровадження механізму внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про масиви земель сільськогосподарського призначення, користування такими відомостями.

Крім того, постановою передбачено запровадження удосконаленого механізму надання адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки в електронному вигляді, що зменшить витрати часу фізичних та юридичних осіб на отримання відповідної адміністративної послуги, сприятиме спрощенню процедури її надання.

Постанова набрала чинності 21 червня 2019 року.

 

Постанова від 19.06.2019 № 522

Про внесення змін до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

Урядом внесено зміни до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою КМУ від 19.04.1993р. № 284, з метою посилення матеріальної спроможності територіальних громад та забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування на відповідній території.

Зокрема, надається можливість створювати комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі не лише при виконавчих комітетах міських (містах обласного значення) рад, але й при інших міських, сільських та селищних радах.

Передбачається, що прийняття акта сприятиме зміцненню матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування та надання можливості удосконалити ведення самоврядного контролю на всіх територіях.

Здійснення функції контролю за використання та охороною земель забезпечить отримання додаткових надходжень до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування збитків (неодержаних доходів).

Постанова набрала чинності 26 червня 2019 року.

 

Розпорядження від 19.06.2019 № 440-р

Про делегацію Уряду України для участі у 41-ій сесії Конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)

Уряд прийняв рішення про утворення делегації Уряду України для участі у 41-ій сесії Конференції Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Документом сформовано делегацію України на чолі із заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, а також затверджуються директиви делегації України для участі у заході.

Документом надано змогу забезпечити представленість України як члена ФАО на засіданні керівного органу Організації та визначено чіткі вказівки членам делегації під час обговорення й розробки політики та стратегії діяльності Організації, прийняття відповідних рішень керівних органів з метою підвищення рівня інтеграції національного агропродовольчого комплексу у світову продовольчу систему та вирішення питань ліквідації голоду й подолання бідності у світі, а також надасть змогу взяти участь у голосуванні щодо кандидатів на посаду Генерального директора та заявок про прийом в члени Організації; виборах членів Ради; призначенні Незалежного голови Ради та представників Конференції ФАО в Комітеті з питань пенсійного забезпечення персоналу.

Розпорядження набрало чинності 19 червня 2019 року.

 

Постанова від 19.06.2019 № 545

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Уряд затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, а також вніс зміни до окремих постанов Кабінету Міністрів, які регулюють виробництво, обіг, зберігання та реалізацію пального та спирту етилового.

Відповідно до затвердженого Порядку єдиним реєстром ліцензіатів та місць обігу пального є електронна база даних, яка містить інформацію про суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місця виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального формується та ведеться ДФС та її територіальними органами в електронній формі на підставі відомостей, зазначених у документах, які подаються суб’єктами господарювання для отримання ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним відповідно до статей 3 і 15 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального”.

Ухвалене Кабінетом Міністрів рішення спрямовано на забезпечення реалізації норм Закону України від 23 листопада 2018 р. № 2628-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів”, які набирають чинності з 1 липня 2019 р., щодо внесення змін до Податкового кодексу України, Законів України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, “Про ліцензування видів господарської діяльності” в частині посилення контролю за обігом пального та спирту етилового.

Постанова набрала чинності 1 липня 2019 року.

 

Розпорядження від 05.07.2019 № 595-р

Про схвалення Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року

Урядом схвалено Стратегію сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство в Україні до 2023 року.

Метою Стратегії є вдосконалення організаційно-економічних та правових умов для сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство України, зокрема в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системного проекту “Програма “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України”.

Основними цілями Стратегії є:

- гарантування стабільності, передбачуваності та прозорості аграрної політики та державної підтримки;

- удосконалення системи державного контролю за безпечністю харчових продуктів;

- покращення використання наявної інфраструктури для транспортування сільськогосподарської продукції, створення сприятливих умов для інвестування в ринкову інфраструктуру та логістику;

- посилення захисту права власності на землю, прозорості використання земель сільськогосподарського призначення державної власності, зокрема зайнятих полезахисними лісовими смугами;

- створення передумов для покращення доступу до факторів виробництва  для всіх сільськогосподарських товаровиробників;

- покращення доступу до фінансових інструментів;

- управління фінансовими, екологічними та інноваційними ризиками в сільському господарстві.

Розпорядження набрало чинності 5 липня 2019 року.

 

Розпорядження від 10.07.2019 № 588-р

Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року

Урядом схвалено Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року та затверджено план завдань та заходів з її реалізації.

Метою Стратегії є визначення довгострокової державної політики, спрямованої на забезпечення стабільного нарощування обсягів експорту продукції (товарів, послуг, технологій) вітчизняного сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

Результатом реалізації Стратегії стане зростання обсягу виробництва та збільшення експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної галузі, розширення номенклатури та зміну структури експорту в напрямку збільшення частки продукції з високою доданою вартістю, географічна диверсифікація напрямків експорту (відкриття нових ринків) та розширення експортних можливостей для малих та середніх підприємств.

Розпорядження набрало чинності 7 липня 2019 року.

 

Постанова від 10.07.2019 № 606

Питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту “Основний кредит для аграрної галузі - Україна”

В рамках започаткування реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» Уряд затвердив загальні вимоги до банків - учасників Проекту, валютно - фінансові умови субфінансування та перелік документів, які банк повинен надати для участі у відборі банків-учасників Проекту.

Постанова забезпечує проведення відбору банків для участі в зазначеному Проекті, загальний обсяг фінансових ресурсів якого складає 400 мільйонів євро. Банки-учасники зможуть отримати довгострокові кредитні ресурси, які будуть рекредитовані підприємствам аграрної галузі України для впровадження заходів в секторі зернових та олійних культур, рибного господарства, аквакультури в Україні.

Постанова набрала чинності 19 липня 2019 року.

 

Постанова від 24.07.2019 № 648

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної практики та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачі в

На виконання приписів статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Уряд затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної практики та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної практики, є:

наявність порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;

строк провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;

забезпечення належного рівня кваліфікації персоналу, який залучений до провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;

кількість місць провадження господарської діяльності з ветеринарної практики станом на початок формування плану заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період;

забезпечення ефективного та безпечного застосування ветеринарних препаратів.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної практики визначено в додатку 1 Постанови.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної практики, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2 Постанови.

Загалом, Постанова вирішує питання приведення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері ветеринарної практики, у відповідність із законодавством та зменшує регуляторний вплив на суб’єктів господарювання.

Постанова набрала чинності 30 липня 2019 року.

 

Розпорядження від 24.07.2019 № 599-р

Про схвалення проекту Рішення Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами Комітету асоціації у торговельному складі стосовно Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV (Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею), установленого в Додатку V до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

Кабінет Міністрів України схвалив проект Рішення Підкомітету з управління санітарними та фітосанітарними заходами Комітету асоціації у торговельному складі стосовно Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV (Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею), установленого в Додатку V до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Прийняте Урядом рішення дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності зазначеного Рішення Підкомітету.

Розпорядження набрало чинності 24 липня 2019 року.

 

Постанова від 17.07.2019 № 669

Про внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

Зазнав змін Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затверджений постановою КМУ від 07.02.2018 р. № 107.

Урядове рішення прийняте з метою удосконалення механізму державної підтримки сільського господарства України шляхом ефективнішого розподілу фінансової державної підтримки для розвитку суб’єктів господарювання та/або сільськогосподарських товаровиробників, зокрема малих та середніх фермерських господарств.

Зокрема передбачено, що сума державної підтримки, яка надається протягом одного бюджетного року суб’єкту господарювання та/або сільськогосподарському товаровиробнику та пов’язаним із ним особам не може перевищувати 150 мільйонів гривень.

Постанова набрала чинності 27 липня 2019 року.

 

Розпорядження від 14.08.2019 № 603-р

Про схвалення проекту листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо проекту “Розвиток аграрної інфраструктури та генерування енергії на основі біомаси”

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження щодо визнання належності пропозиції стосовно фінансування проекту “Розвиток аграрної інфраструктури та генерування енергії на основі біомаси” до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 14 червня 2005 року.

Прийняте рішення сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій в розвиток аграрної інфраструктури та генерування енергії на основі біомаси та подальшій роботі над зазначеним проектом, зокрема:

залучення до реального сектору економіки середньострокових фінансових ресурсів для розвитку приватного сектору економіки;

поліпшення енергоефективності виробництв;

посилення позицій українських підприємств у сфері міжнародної торгівлі;

збільшення податкових надходжень підприємств до державного бюджету України;

покращення бізнес-клімату та створення передумов для активізації інвестиційної діяльності.

Розпорядження набрало чинності 14 серпня 2019 року.

 

Розпорядження від 14.08.2019 № 688-р

Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року

Уряд схвалив стратегію зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, метою якої є визначення стратегічних напрямів державної політики щодо зрошення та дренажу на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу на період до 2030 року, а також забезпечення сталого екозбалансованого розвитку землеробства в Україні.

Розпорядження набрало чинності 14 серпня 2019 року.

 

Постанова від 21.08.2019 № 787

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до приписів статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки, належать:

вид господарської діяльності;

строк провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки;

види порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

кількість порушень вимог законодавства про зерно та ринок зерна, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), здійснених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;

кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства про зерно та ринок зерна, здійснених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки визначено в додатку 1 цієї Постанови.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2 цієї Постанови.

Постанова набрала чинності 3 вересня 2019 року.

 

Постанова від 21.08.2019 № 825

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 року № 369

Зазнав змін Порядок визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, затверджений постановою КМУ від 27 травня 2013 р. № 369.

Змінами скориговано показники ступеня локалізації виробництва складної сільськогосподарської техніки і обладнання з поетапним щорічним збільшенням у період 2019 – 2021 роки.

Також  передбачено встановлення перехідного періоду для освоєння виробництва в Україні вузлів та агрегатів, що наразі виготовляються іноземними постачальниками, необхідних для забезпечення високої якості та покращення технічних характеристик сільгосптехніки. Це стане потужним стимулом для залучення іноземних інвестицій у сільгоспмашинобудування та перенесення закордонними компаніями частини технологічних процесів в Україну.

Передбачається, що постанова дозволить вітчизняним підприємствам машинобудування для агропромислового комплексу в короткий час налагодити виробництво конкурентоспроможної самохідної сільськогосподарської техніки, зокрема зернозбиральних комбайнів, тракторів та самохідних оприскувачів, з високим рівнем локалізації, а відтак зберегти та створити нові робочі місця та збільшити надходження до бюджетів всіх рівнів.

Постанова набрала чинності 3 вересня 2019 року.

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

Наказ від 12.03.2019 № 118 (рег. Мін'юсту України від 07.06.2019 № 593/33564 )

Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів

На виконання приписів статті 6 Закону України «Про молоко та молочні продукти», МінАП затвердило Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів, які запроваджують належну практику виробництва, переробки та введення в обіг молока та молочних продуктів, встановлюють критерії до сирого молока, які обумовлюють його придатність для введення в обіг.

Ці Вимоги обов’язкові для всіх операторів ринку незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з виробництвом, переробкою та введенням в обіг молока та молочних продуктів, і не поширюються на первинне виробництво молочних продуктів, призначених для власного споживання.

Наказом також встановити, що:

1) Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів, затверджені цим наказом, застосовуються до операторів ринку молока та молочних продуктів, що здійснюють експорт або заявили компетентному органу про готовність до здійснення такого експорту, з дня набрання чинності цим наказом;

2) до всіх інших операторів ринку молока та молочних продуктів вимоги пункту 2 розділу II Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів, затверджених цим наказом, застосовуються з 01 січня 2022 року з урахуванням термінів та допустимих рівнів критеріїв, а саме:

кількості мікроорганізмів не більше ніж 500 тис. КУО/мл і кількості соматичних клітин не більше ніж 500 тис./мл з 01 січня 2020 року;

кількості мікроорганізмів не більше ніж 300 тис. КУО/мл і кількості соматичних клітин не більше ніж 400 тис./мл з 01 січня 2021 року;

3) критерії для сирого молока безпосередньо перед переробкою, передбачені пунктом 1 розділу IX Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів, затверджених цим наказом, застосовуються до всіх інших операторів ринку молока та молочних продуктів з 01 січня 2022 року з урахуванням термінів та допустимих рівнів, а саме:

кількості мікроорганізмів не більше ніж 1 500 тис. КУО/мл з 01 січня 2020 року;

кількості мікроорганізмів не більше ніж 900 тис. КУО/мл з 01 січня 2021 року.

Наказ набрав чинності 12 липня 2019 року.

 

Наказ від 21.03.2019 № 148 (рег. Мін'юсту України від 02.05.2019 № 452/33423 )

Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней

На виконання приписів статей 6, 7 Закону України «Про ветеринарну медицину» МінАП своїм наказом затвердило Інструкцію з профілактики та боротьби з везикулярною хворобою свиней.

Інструкція визначає порядок проведення профілактичних заходів щодо недопущення захворювання свиней везикулярною хворобою свиней (далі - ВХС), ветеринарно-санітарних заходів у випадках прояву хвороби серед свиней у господарствах різних форм власності, у тому числі приватному секторі, дикій фауні, та оздоровлення їх від ВХС, поводження з продукцією свинарства, одержаною в неблагополучних пунктах щодо ВХС, та є обов’язковою для виконання суб’єктами господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування, користувачами мисливських угідь, фізичними особами - підприємцями, громадянами, спеціалістами ветеринарної медицини, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Наказ набрав чинності 11 червня 2019 року.

 

Наказ від 10.04.2019 № 182 (рег. Мін'юст України від 25.06.2019 № 661/33632)

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини

На виконання приписів статей 238, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення МінАП своїм наказом затвердило Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини.

Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та його територіальних органів, обліку та розгляду справ про адміністративні правопорушення, оскарження постанов та контролю за провадженням у справах про адміністративні правопорушення.

Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для виконання посадовими особами компетентного органу та його територіальних органів, яким відповідно до законодавства України надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, передбачені статтями 42-1, 42--2, 107-107--2, 166--22, 188--22, 238 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно втратила чинність Інструкція з оформлення державними органами ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 18.09.2009 р. № 343 (рег. Мін’юсту України 13 січня 2010 року за № 15/17310).

Наказ набрав чинності 16 липня 2019 року.

 

Наказ від 03.05.2019 № 239 (рег. Мін'юст України від 27.05.2019 № 549/33520 )

Про затвердження Порядку визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки

На виконання приписів статей 6, 7 та 22 Закону України «Про ветеринарну медицину» МінАп своїм наказом затвердило Порядок визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу тваринної субпопуляції одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки.

Порядок встановлює механізм проведення оцінки відповідності вимогам щодо належного рівня біологічної безпеки та визначення окремого ветеринарно-санітарного статусу субпопуляції тварин одного або декількох господарств з єдиною системою управління біологічною безпекою щодо однієї або кількох хвороб, стосовно яких запроваджено заходи нагляду, контролю та біологічної безпеки.

Відповідно до Порядку оператор потужності може запроваджувати власні вимоги до біологічної безпеки, які засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів і контролю у критичних точках і містять показники та процедури, що еквівалентні та/або мають рівень вищий, ніж визначений цим Порядком.

Компартмент повинен мати чітко визначене розташування із зазначенням усього комплексу його основних складових, у тому числі господарств і пов’язаних з ним функціональних підрозділів (цех з виробництва кормів, забійний пункт, переробне підприємство тощо), їх взаємозв’язок та роль, яку відіграють в епізоотичному відокремленні тварин компартмента від субпопуляцій з іншим ветеринарно-санітарним статусом.

Визначення компартмента відбувається на підставі епізоотології конкретного захворювання та з урахуванням системи ведення виробництва, практики біологічної безпеки, характеру інфраструктури та системи нагляду.

Компартменталізація є добровільною та здійснюється безоплатно за бажанням оператора потужності. Компартменталізації підлягають субпопуляції тварин у господарстві/господарствах, об’єднані єдиною практикою утримання тварин, а також підходом до управління поголів’ям.

Метою створення компартмента є ізоляція ідентифікованої субпопуляції тварин через виконання заходів, визначених у плані біологічної безпеки, що затверджується оператором потужності, для забезпечення функціонування господарства, реалізації тварин незалежно від географічного розташування такої субпопуляції та епізоотичної ситуації на території навколо компартмента.

Наказ набрав чинності 21 червня 2019 року.

 

Наказ від 06.05.2019 № 241 (рег. Мін'юсту України від 19.07.2019 № 800/33771 )

Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо безпечності та гігієни кормів

На виконання приписів статей 6, 14, 23, 24, 26 та 30 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» МінАП своїм наказом затвердило:

- форму Декларації про відповідність кормів вимогам законодавства про корми для операторів ринку, які діють виключно як продавці та здійснюють лише реалізацію кормів, без зберігання кормів на належних їм потужностях;

- Перелік матеріалів, реалізація та використання яких для потреб годівлі тварин є обмеженими чи забороненими;

- Вимоги до інформації про особливості складу кормового матеріалу (обов’язкової деклараці);

- Вимоги до інформації про особливості складу кормової суміші (обов’язкової декларації);

- Вимоги щодо маркування кормових добавок у кормових матеріалах та кормових сумішах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуванні вмісту вологи у кормах;

- Порядок маркування кормів, призначених для тварин, які утримуються для наукових та експериментальних цілей;

- Дозволені відхилення між наведеними у маркуванні значеннями складу кормового матеріалу та/або кормової суміші та значеннями, встановленими під час здійснення державного контролю;

- Додаткові вимоги щодо маркування кормових добавок та преміксів;

- Порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обігу кормів.

Наказ набирає чинності 19 січня 2020 року, одночасно з набранням чинності Законом України «Про безпечність та гігієну кормів», крім підпунктів 3-8 пункту 1 цього наказу, що набирають чинності через три роки з дня офіційного опублікування Закону.

 

Наказ від 07.05.2019 № 242 (рег. Мін'юсту України від 29.05.2019 № 560/33531 )

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту рослин

На виконанння приписів статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 10 Закону України «Про карантин рослин», статті 12 Закону України «Про захист рослин», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 342, МінАП своїм наказом затвердити уніфіковані форми:

акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері карантину рослин;

акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин.

Відповідно втратив чинність наказ МінАП від 02.07.2012 р. № 384 «Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 року за № 1229/21541.

Наказ набрав чинності 2 липня 2019 року.

 

Наказ від 10.05.2019 № 243 (рег. Мін'юсту України від 31.05.2019 № 565/3353)

Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації свиней

Зазнав змін Порядок ідентифікації та реєстрації свиней, затверджений наказом МінАП від 01.12.2017 р. № 639 (рег. Мінюсту 07 лютого 2018 року за № 154/31606). Зокрема, у Порядку уточнено, що кожна бирка для ідентифікації свиней має відповідати таким вимогам:

бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;

матеріал виготовлення не має зазнавати впливу атмосферних явищ та втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;

бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку використання;

замковий механізм виготовлений із твердого пластику, стійкого до коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та біологічно інертного. Конструкція замкового механізму та матеріал його виготовлення має унеможлювлювати роз’єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне використання. Колір замкового механізму синій або блакитний;

бути виготовленою у такий спосіб, що дає змогу закріпити її на вухах тварини, не завдаючи їй шкоди;

має містити лише інформацію, передбачену цим Порядком, яку не можна стерти.

Крім того, у новій редакції викладено:

форму реєстраційної картки господарства,

зразок бирки вушної для ідентифікації племінних свиней,

зразок бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номером,

зразок бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номером,

відомість переміщення тварин,

звіт про наявність та рух поголів’я свиней у господарстві.

Бирки для ідентифікації свиней, бланки реєстраційних карток господарств, відомостей переміщення тварин, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

Наказ набрав чинності 22 червня 2019 року.

 

Наказ від 22.05.2019 № 263 (рег. Мін'юсту України від 11.06.2019 № 601/33572 )

Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз

 

На виконання вимог статті 8 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» МінАП внесло відповідні зміни до Порядку ідентифікації та реєстрації овець і кіз, затвердженого профільним наказом від 16.01.2018 р. № 20 (рег. Мінюсту від 07.02.2018 р. за № 155/31607)

Змінами передбачено, що починаючи з 2022 року в Україні буде запроваджено електронну ідентифікацію овець та кіз. До цього часу планується організувати забезпечення власників тварин електронними бирками належної якості, внести до інформаційної бази даних Єдиного державного реєстру тварин зміни, що дозволять фіксувати код електронного ідентифікатора та налагодять обмін даних між програмами управління тваринницькими підприємствами та Реєстром тварин.

Бирки мають відповідати нормам, розробленим Міжнародною Організацією Стандартизації (International Organization for Standardization):

- стандарту ISO 11784, який описує кодову структуру транспондера, що базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код містить номер країни реєстрації та номер тварини і не має дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;

- стандарту ISO 11785, який визначає технологію взаємодії електронного ідентифікатора і пристрою, що зчитує.

Бирки мають зчитуватися за допомогою сканера, який відповідає стандарту ISO 11785 і гарантує передання сигналу HDX або FDX-B між сканером і транспондером. Відстань зчитування має становити не менше ніж 15 см для переносного сканера та не менше ніж 50 см для стаціонарного сканера.

Електронні бирки мають бути запроваджені лише на поголів’ї приплоду овець та кіз, народженого у 2022 році. Заміна уже встановлених на тварин звичайних пластикових бирок на бирки із радіочастотним ідентифікатором не передбачається.

Ручні та стаціонарні сканери для зчитування електронних бирок є універсальними засобами для розпізнавання будь-якого електронного ідентифікатора для тварин.

Передбачається, що запровадження електронної ідентифікаці овець та кіз дозволить:

полегшити проведення ветеринарно-санітарних заходів щодо попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

полегшити та пришвидшити проведення заходів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду щодо поголів’я овець, кіз, що дозволить застосувати спеціальні сканери для зчитування електронних ідентифікаційних номерів тварин та передачі сформованого електронного переліку тварин до іншого комп’ютерного засобу для роботи з ним;

забезпечити державні органи і власників/утримувачів тварин достовірною інформацією про овець та кіз;

інтегруватися до загальноєвропейського ринку тваринницької продукції;

посилить контроль за ветеринарно-санітарним станом, якістю і походженням продукції тваринництва.

Наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року.

 

Наказ від 22.05.2019 № 264 (рег. Мін'юсту України від 12.06.2019 № 608/33579)

Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю

МінАП своїм наказом затвердив Методи відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю, які розроблено відповідно до Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», розпорядження КМУ від 24.02.2016 р. № 228-р «Про схвалення Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», з урахуванням вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 401/2006 від 23 лютого 2006 року, яким встановлюються методи відбору зразків та їх дослідження, з метою здійснення офіційного контролю за рівнями мікотоксинів у харчових продуктах.

Затверджені Методи відбору встановлюють процедури, за якими відбираються зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень (випробувань) на вміст мікотоксинів, та є обов’язковими для державних ветеринарних інспекторів (державних інспекторів) Держпродспоживслужби; акредитованих лабораторій; операторів ринку.

Зразки для визначення вмісту мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю відбираються відповідно до процедур, установлених у розділах II-ХV цих Методів відбору.

Під час відбору зразків необхідно вживати заходів з метою уникнення будь-якого впливу на:

вміст мікотоксинів у харчових продуктах та негативно позначитися на результатах лабораторних досліджень (випробувань);

репрезентативність об’єднаного зразка;

безпечність харчових продуктів партій, від яких відбирають зразки.

Також мають вживатися запобіжні заходи, необхідні для забезпечення безпеки осіб, які відбирають зразки.

Кожний лабораторний зразок поміщають у чистий інертний контейнер, який забезпечує належний захист від забруднення (контамінації), впливу на склад зразка та пошкодження під час транспортування. Потрібно забезпечити усі необхідні умови та запобіжні заходи для унеможливлення змін у складі зразка під час його зберігання та/або транспортування.

Відбір зразків здійснюється з урахуванням вимог Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю, затверджених наказом МінАП від 11.10.2018 р. № 490 (рег. Мінюсту 26 грудня 2018 року за № 1464/32916), та засвідчується актом відбору зразків.

Наказ набрав чинності 12 серпня 2019 року.

 

Наказ від 12.06.2019 № 316 (рег. Мін'юсту України від 05.07.2019 № 742/33713 )

Про затвердження Норм природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах та Порядку розрахунку норм природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах

На виконання приписів статей 7, 22 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», МінАп своїм наказом затвердити Норми природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах та Порядок розрахунку норм природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах.

Наказ встановлює єдині норми і правила для відображення в кількісно-якісному обліку зерна та продуктів його переробки, списання норм природних втрат, оскільки такі втрати зерна при зберіганні виникають за рахунок біологічних (пов’язаних із життєдіяльністю зерна і мікроорганізмів у ньому) і механічних (розпил зернового пилу при розвантажувально-навантажувальних операціях при прийманні і відпуску зерна) чинників.

При цьому Податковий кодекс України не передбачає самостійного визначення суб’єктами господарювання норм природних втрат зерна, затвердження норм дозволить без затрат працювати зерновим складам і зернопереробним підприємствам на базі чинних програм бухгалтерського обліку та автоматичних інформаційно-аналітичних комплексів обслуговування роботи цих підприємств.

Це дозволяє вести належний і коректний облік та формувати операції із зерном та продуктами його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах.

Складені таблиці норм природних втрат (у відсотках) щодо культур «Пшениця, жито, ячмінь, полба», «Овес», «Рис-зерно», «Гречка», «Просо, чумиза, сорго», «Кукурудза в зерні», «Кукурудза в качанах», «Горох, сочевиця, боби, квасоля, вика, соя», «Соняшникове насіння», «Інші олійні культури» застосовуються як контрольні та граничні під час інвентаризації або перевірки наявності зерна та продуктів його переробки, що зберігаються на зернових складах та зернопереробних підприємствах, для встановлення причин зменшення їх маси, що не обумовлено зміною якості.

Норми природних втрат для зерносуміші встановлюються за культурою, вміст якої переважає в суміші, та не поширюються на борошно, крупу і насіння зернових, бобових, олійних культур і кукурудзу, що надходять або відпускаються за стандартною вагою в мішках.

Норми природних втрат зерна та продуктів його переробки у разі зберігання на зернових складах та зернопереробних підприємствах розраховуються шляхом складання біологічних (пов’язані із життєдіяльністю зерна та продуктів його переробки і мікроорганізмів, що знаходяться у ньому) та механічних- (розпил зернового пилу під час розвантажувально-навантажувальних операцій при прийманні і відпуску зерна) втрат.

Біологічні втрати розраховуються в межах етапу зберігання пропорційно кількості днів зберігання в елеваторах, на складах та/або облаштованих для зберігання майданчиках і сапетках (додаток 1 до цього Порядку).

У разі зберігання зерна та продуктів його переробки до трьох місяців норми природних втрат застосовуються з розрахунку фактичної кількості днів зберігання, у разі зберігання до шести місяців і до одного року - з розрахунку фактичної кількості місяців зберігання.

У разі зберігання зерна та продуктів його переробки більше одного року за кожний наступний рік зберігання норма природних втрат застосовується як коефіцієнт в розмірі 0,04 % з перерахунком, виходячи з фактичного числа місяців зберігання.

Розрахунок норм природних втрат у масі зерна та продуктів його переробки проводиться за встановленою формулою.

Наказ набрав чинності 6 серпня 2019 року.

 

Наказ від 14.06.2019 № 328 (рег. Мін'юсту України від 04.07.2019 № 740/33711 )

Про затвердження Змін до форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників

Зазнали змін форми для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників, затверджені наказом МінАП від 18.04.2017 р. № 228 (рег. Мінюсту України 15 травня 2017 року за № 614/30482.

Так у формах № 2 «Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання», № 3 «Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання», № 5 «Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості вагонів та устатковання», № 6 «Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості вагонів та устатковання» слова «голови правління» замінюється словами «уповноваженої особи».

Форми № 4 «Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання» та № 7 «Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості вагонів та устатковання» доповнюються нормами щодо засвідчення Реєстрів та П. І. Б. уповноваженої особи Мінагрополітики), її підписом та датою.

Наказ набрав чинності 9 серпня 2019 року.

 

Наказ від 19.06.2019 № 330 (рег. Мін'юсту України від 04.07.2019 № 725/33696 )

Про затвердження Вимог до меду

На виконання вимог статей 8-10 та 12 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та постанови КМУ від 16.12.2015 р. № 1057 «Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання» МінАп своїм наказом затвердив Вимоги до меду, які поширюються на маркування меду для забезпечення належної поінформованості споживачів (користувачів) та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.

Разом з тим, надання на ринку меду, який введений в обіг до 1 січня 2023 року, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності вимогам, до закінчення строку його придатності.

До меду, що маркується словом "мед", придатного для споживання людиною чи як інгредієнта в харчових продуктах заборонено додавати інші харчові інгредієнти, харчові добавки або будь-які інші добавки, ніж мед. Пилкові зерна, притаманні меду, не вважаються інгредієнтом.

Мед не має містити сторонніх органічних та неорганічних речовин, що не належать до його складу, присмаків або запахів, мати ознаки бродіння, мати штучно змінену кислотність або бути нагрітий таким чином, щоб натуральні ензими (ферменти) було зруйновано або значною мірою дезактивовано.

За походженням мед поділяють на:

нектарний (квітковий);

падевий.

За способом виробництва мед поділяють на:

стільниковий мед;

стільники в меду;

злитий мед;

центрифужний (екстрагований) мед;

пресований мед.

За вмістом пилкових зерен мед поділяють на:

мед монофлорний квітковий (нектарний);

мед поліфлорний квітковий (нектарний).

Мед повинен відповідати таким характеристикам та критеріям складу:

складається з вуглеводів, переважно із фруктози й глюкози, а також інших речовин, таких як органічні кислоти, ензими (ферменти), пилкові зерна, що потрапляють у процесі переробки бджолами нектару (паді) на мед;

колір повинен бути від прозорого (безкольорового), білого, світло-жовтого до темно-коричневого;

консистенція може бути рідкою, в'язкою, дуже в'язкою, щільною;

кристалізація - від дрібно-до крупнозернистої;

смак солодкий, ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову оболонку ротової порожнини, без сторонніх присмаків;

аромат специфічний, приємний, слабкий, сильний, ніжний, без сторонніх запахів.

Смак та аромат варіюються, але зумовлені рослинним походженням залежно від виду рослини.

Крім того, маркування має містити інформацію про країну походження, у якій було зібрано мед.

Наказ набирає чинності 6 лютого 2020 року.

 

Наказ від 19.06.2019 № 333 (рег. Мін'юсту України від 11.07.2019 № 775/33746 )

Про затвердження Положення про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України

На виконання статті 4 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» та Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 11.02.2010 р. № 141 МінАП своїм наказом затвердило Положення про комісію з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з питань надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України. Комісія є постійно діючим дорадчим органом, утвореним при Мінагрополітики.

Основними завданнями Комісії є:

1) проведення конкурсу щодо надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції (далі - конкурс);

2) надання пропозицій Мінагрополітики щодо надання переможцю конкурсу статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції та надання вмотивованої відмови у наданні такого статусу іншим претендентам;

3) надання пропозицій Мінагрополітики щодо позбавлення юридичної особи статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції з підстав, передбачених законодавством;

4) надання пропозицій Мінагрополітики щодо місця розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції на відповідній території;

5) надання пропозицій Мінагрополітики щодо державної фінансової підтримки юридичних осіб, які набули статус оптового ринку сільськогосподарської продукції, у період їх становлення у разі передбачення видатків у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Наказ набрав чинності 9 серпня 2019 року.

 

Наказ від 12.07.2019 № 384 (рег. Мін'юсту України від 29.07.2019 № 829/33800 )

Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі

Відповідно до статті 7 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та з метою виконання пункту 69 Розділу 3 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням КМУ від 24.02.2016 р. № 228-р, та пунктів 331, 332, 1121, 1122 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою КМУ від 25.10.2017 р. № 1106, МінАП затвердив Методичні вимоги у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі.

Методичні вимоги установлюють норми сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі, застосовуються підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, науково-дослідними установами, аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), суб’єктами насінництва на сортах, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Документом визначено, що базова насіннєва картопля - насіннєва картопля, отримана від послідовного розмноження добазової насіннєвої картоплі;

вихідний матеріал - добазова насіннєва картопля визначеного ботанічного сорту, вільна від вірусної та іншої інфекції, отримана методами біотехнології в умовах закритого ґрунту, призначена для отримання добазової насіннєвої картоплі;

добазова насіннєва картопля - насіннєва картопля, отримана від розмноження вихідного матеріалу;

клас насіннєвої картоплі - насіннєва картопля відповідної якості, що належить до певного покоління в польових або штучних умовах;

партія насіннєвої картоплі - кількість підготовленої для реалізації насіннєвої картоплі одного і того самого сорту, категорії, класу, розміру, походження;

сертифікована насіннєва картопля - насіннєва картопля, отримана від послідовного розмноження базової насіннєвої картоплі.

Ці Методичні вимоги розроблено з метою імплементації положень Виконавчої директиви Комісії 2014/20/ЄС від 06 лютого 2014 року про визначення класів базової та сертифікованої насіннєвої картоплі та умов та позначень, застосовних до таких класів, Виконавчої директиви Комісії 2014/21/ЄС від 06 лютого 2014 року про визначення мінімальних умов та класів Співтовариства для добазової насіннєвої картоплі, Директиви Ради 2002/56/ЄС від 13 червня 2002 року про торгівлю насіннєвою картоплею.

Наказ набрав чинності 16 серпня 2019 року.

 

Наказ від 12.07.2019 № 385 (рег. Мін'юст України від 07.08.2019 № 871/33842 )

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі

На виконання вимог статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 11-2 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 342, Мін АП своїм наказом затвердило уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі.

Наказ набрав чинності 3 вересня 2019 року.

 

Наказ від 16.07.2019 № 397 (рег. Мін'юст України від 08.08.2019 № 879/33850 )

Про внесення змін до Переліку регульованих шкідливих організмів

Перелік регульованих шкідливих організмів оновлено відповідно до статусу та шкодочинності шкідливих організмів в Україні, згідно до змін, що відбулись у списках шкідливих організмів А-1 та А-2 Європейської та середземноморської організації карантину і захисту рослин, рекомендованих для регулювання в якості карантинних організмів та на підставі проведеного в Україні у 2018-2019 роках аналізу фітосанітарного ризику.

Оновлений Перелік регульованих шкідливих організмів сприятиме запобіганню проникненню і розповсюдженню шкідливих організмів, відсутніх на території України, та встановленню належного рівня фітосанітарного захисту відповідно до рівня фітосанітарного ризику, що може бути завданий регульованими шкідливими організмами.

Даний нормативний акт обов’язковий для виконання державними фітосанітарними інспекторами і суб’єктами господарювання всіх форм власності, громадянами, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом і обігом об’єктів регулювання.

Наказ набрав чинності 3 вересня 2019 року.

 

Наказ від 26.07.2019 № 412 (рег. Мін'юсту України від 19.08.2019 № 945/33916 )

Про внесення змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

Наказом Мінагрополітики з метою приведення нормативно-правових актів з питань племінної справи у тваринництві у відповідність до вимог статей 9, 11 та 16 Закону України «Про племінну справу у тваринництві» внесено зміни до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві.

Зокрема, в ідповідно до Закону України «Про племінну справу у тваринництві» наказом Мінагрополітики від 28 лютого 2018 року № 104 затверджені Інструкція з бонітування кіз молочних порід, затверджена в Мін’юсті 20 березня 2018 року за № 341/31793, та Інструкція з ведення племінного обліку в молочному козівництві, зареєстрована в Мін’юсті 20 березня 2018 року за № 342/31794.

Відповідно до Закону України «Про племінну справу у тваринництві» наказом Мінагрополітики від 22 січня 2019 року № 17 затверджені Інструкція з бонітування птиці, зареєстрована в в Мін’юсті 08 лютого 2019 року за № 145/33116 та Інструкція з ведення племінного обліку у птахівництві, зареєстрована в Мін’юсті 08 лютого 2019 року за № 146/33117.

У зв’язку з цим виникла потреба в приведенні у відповідність до вимог Закону України «Про племінну справу у тваринництві» та до вищевказаних інструкцій інших нормативно-правових актів з племінної справи у тваринництві законодавства, а саме: Порядку присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Мінагрополітики від 19 червня 2015 року № 234, зареєстрованого в Мін’юсті 08 липня 2015 року за № 809/27254 та Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Мінагрополітики від 01 червня 2004 року № 197, зареєстрованого в Мін’юсті 16 червня 2004 року за № 738/9337.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» атестація та перевірка засобів вимірювальної техніки не передбачена. У зв’язку з цим виникла потреба у внесенні змін до деяких нормативно-правових актів з питань племінної справи у тваринництві, а саме до Положення про порядок проведення генетичної експертизи походження та аномалій племінних тварин, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 01 червня 2004 року № 197, зареєстроване в Мін’юсті 16 червня 2004 року за № 738/9337 та Інструкції з оцінки якості молока корів, овець та кіз у племінному тваринництві, затвердженої наказом Мінагрополітики від 14 липня 2008 року № 421, зареєстрованої в Мін’юсті 01 серпня 2008 року за № 715/15406.

З метою удосконалення та спрощення процедур проведення апробації селекційних досягнень у тваринництві і присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та приведення відповідних нормативних актів у відповідність до чинного законодавства передбачається внесення змін до Порядку присвоєння відповідного статусу та Положення з проведення апробації селекційних досягнень у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 02 липня 2012 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 року за № 1217/21529 (далі – Положення про апробацію).

Загалом наказом низка нормативно-правових актів з питань племінної справи у тваринництві приводиться у відповідність до вимог законів «Про племінну справу у тваринництві» та «Про метрологію та метрологічну діяльність»; удосконалюються та спрощуються процедури присвоєння відповідного статусу та приведення її у відповідність до чинного законодавства, а також процедури проведення апробації селекційних досягнень.

Наказ не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Наказ набрав чинності 13 вересня 2019 року.

 

Наказ від 08.08.2019 № 447 Зареєстровано: Мін'юст України від 23.08.2019 № 963/33934 )

Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин

На виконання вимог статті 6 та 18 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» Мінагрополітики своїм наказом затвердило форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин.

Відповідно втратив чинність наказ Мінагрополітики від 06.02.2017 р. № 42 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 року за № 358/30226.

Наказ набрав чинності 13 вересня 2019 року.

 

Наказ від 13.08.2019 № 466 (рег. Мін'юсту України від 27.08.2019 № 977/33948)

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 листопада 2018 року № 538

Мінагрополітики на виконання вимог статей 5, 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статті 6 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою КМУ України від 10.05.2018 року № 342, внесло зміни до назви уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, затвердженої наказом МінАП від 06.11.2018 р. № 538 (рег. Мін’юсту України 22 листопада 2018 року за № 1321/32773).

Наказом також перезатверджено назви наступних форм розпорядчих документів:

повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

припису про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.

Наказ набрав чинності 17 вересня 2019 року.

 

Наказ від 13.08.2019 № 467 ( рег. Мін'юст України від 27.08.2019 № 970/33941)

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 жовтня 2018 року № 515

МінАП на виконання вимог статей 5 та 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статтей 14 та 611 Закону України «Про землеустрій», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою КМУ від 10.05.2018 р № 342, внесло зміни до назви уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою, затвердженої наказом МінАП від 26.10.2018 р № 515 (рег. Мінюсту 09 листопада 2018 року за № 1278/32730)

Наказом також затверджено наступні форми розпорядчих документів:

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;

форму наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою;

форму акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері землеустрою.

Наказ набрав чинності 1 жовтня 2019 року.

 

Наказ від 13.08.2019 № 468 (рег. Мін'юст України від 27.08.2019 № 974/33945)

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 листопада 2018 року № 543

МінАП на виконання вимог статей 5 та 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», статей 23, 24 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 342, внесло зміни до назви уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, затвердженої наказом Мінагрополітики від 12.11.2018 р. № 543 (рег. Мін'юст України 30 листопада 2018 року за № 1368/32820)

Наказом також затверджено наступні форми розпорядчих документів:

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму наказу про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

форму акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Наказ набрав чинності 1 жовтня 2019 року.

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

Наказ від 20.06.2019 № 1040 (рег. Мін'юсту України від 15.07.2019 № 781/33752)

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 квітня 2017 року № 566

Відповідно до наказу назву Положення, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2017 р. № 566 змінено на Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.

Відтепер Положення визначає порядок організації та діяльності комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, що утворюється при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.".

Головним завданням комісії є формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету.

Перелік формується за результатами розгляду комісією поданих заявок заводів-виробників щодо включення до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 1), та документів щодо включення, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 2), та за результатами перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси.

Щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устаткування, включених до переліку у попередні роки, критеріям поточного року, визначеним у пунктах 5, 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 130, здійснюється за результатами розгляду комісією поданих заявок заводів-виробників стосовно щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устаткування, включених до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, у попередні роки, критеріям поточного року (додаток 3) та документів на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устаткування, включених до переліку у попередні роки, які подаються до комісії з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (додаток 4), за результатами перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання, вагонів, устаткування.

Заявки на щорічне підтвердження відповідності техніки та обладнання, вагонів, устаткування, що закуплені у вітчизняних виробників, включених до переліку за попередні роки, критеріям поточного року, подаються комісії щороку з 01 січня по 30 квітня.

Наказ набрав чинності 7 серпня 2019 року.

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Наказ від 19.06.2019 № 1413 (рег. Мін'юст України від 27.06.2019 № 679/33650)

Про внесення змін до Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

На виконання положень статті 165 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» МОЗ України своїм наказом затвердив нову редакцію Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.

Наказ набрав чинності 2 липня 2019 року.

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

Наказ від 07.08.2019 № 268

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства"

Держстат України з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації затвердив своїм наказом форму державного статистичного спостереження № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства".

Затверджена форма державного статистичного спостереження уводиться у дію, починаючи зі звіту за 2019 рік та поширюється на юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.

Відповідно з 01 лютого 2020 року втрачає чинність наказ Державної служби статистики України від 21 липня 2017 року № 193 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-ферм (річна) "Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг)".

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

 

Наказ від 06.05.2019 № 113

Про відновлення дії міждержавних стандартів

Наказом відновлено дію наступних міждержавних стандартів на період від 08 травня 2019 року до 01 січня 2021 року:

ГОСТ 13496.13-75

Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов

ГОСТ 13979.4-68

Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи

ГОСТ 13979.6-69

Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения золы

ГОСТ 28238-89

Подсолнечник. Метод определения массовой доли олеиновой кислоты по показателю преломления масла

 

Наказ від 14.05.2019 № 123

Про відновлення дії міждержавного стандарту

Наказом відновлено дію міждержавного стандарту на період від 20 травня 2019 року до 01 січня 2021 року:

ГОСТ 12.2.019-86

ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности

 

Наказ від 14.05.2019 № 125

Про прийняття та скасування національних стандартів

Наказом на заміну ДСТУ 3768:2010 затверджено новий національний стандарт з наданням чинності з 10 червня 2019 року ДСТУ 3768:2019 Пшениця. Технічні умови.

 

Наказ від 25.07.2019 № 233

Про прийняття та скасування національних стандартів

Наказом прийнято нові національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2019 року:

ДСТУ ISO 750:2019
(ISO 750:1998, IDT)

Продукти плодовоовочеві. Визначення титрованої кислотності
- Вперше

ДСТУ ISO 931:2019
(ISO 931:1980, IDT)

Банани зелені. Настанови щодо зберігання та транспортування - Вперше

ДСТУ ISO 3045:2019
(ISO 3045:2004, IDT)

Олія лаврова (Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore) - Вперше

ДСТУ ISO 4174:2019
(ISO 4174:1998, IDT)

Зернові, бобові та олійні. Вимірювання втрати питомого тиску внаслідок проходження повітряного потоку одного напрямку через партію зерна насипом - Вперше

ДСТУ ISO 5700:2019
(ISO 5700:2013, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Убезпечувальні конструкції в разі перекидання. Метод статичного випробування та умови прийняття - На заміну ДСТУ ISO 5700:2004

ДСТУ ISO 6575:2019
(ISO 6575:1982, IDT)

Пожитник цілий чи мелений (порошкоподібний). Технічні умови - Вперше

ДСТУ ISO 6660:2019
(ISO 6660:1993, IDT)

Манго. Зберігання на холоді - Вперше

ДСТУ ISO 7386:2019
(ISO 7386:1984, IDT)

Насіння анісове (Pimpinella anisum Linnaeus). Технічні умови - Вперше

ДСТУ ISO 7701:2019
(ISO 7701:1994, IDT)

Яблука сушені. Технічні умови та методи випробування - Вперше

ДСТУ ISO 8082-2:2019
(ISO 8082-2:2011, IDT)

Лісогосподарські самохідні машини. Експлуатаційні характеристики та лабораторні випробування конструкцій для захисту під час перекидання. Частина 2. Машини з кабіною на обертовій платформі та стрілою на платформі - Вперше

ДСТУ ISO 8586:2019
(ISO 8586:2012, IDT)

Дослідження сенсорне. Загальні настанови щодо відбору, навчання та контролю відібраних експертів та експертів з органолептичного оцінювання - Вперше

ДСТУ ISO 9912-1:2004
(ISO 9912-1:2004, IDT)

Устатковання зрошувальне сільськогосподарське. Фільтри для мікрозрошування. Частина 1. Терміни та визначення й класифікація
- Вперше

ДСТУ ISO 11783-7:2019 (ISO 11783-7:2015, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Послідовний контроль та мережа передачі даних. Частина 7. Упровадження прикладного рівня передавання повідомлень
- Вперше

ДСТУ ISO 25119-2:2019 (ISO 25119-2:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Елементи систем керування, пов'язані з безпекою. Частина 2. Розроблення концепції - Вперше

ДСТУ ISO 25119-3:2019 (ISO 25119-3:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Елементи систем керування, пов'язані з безпекою. Частина 3. Серійне розроблення, апаратне та програмне забезпечення - Вперше

 

Крім того, наказом скасовано чинність національного стандарту з 01 лютого 2020 року:

ДСТУ ISO 5700:2004

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Захисні конструкції. Метод статичного випробування та умови приймання

 

Наказ від 08.08.2019 № 242

Про прийняття та скасування національних стандартів

Прийнято національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2019 року:

ДСТУ CEN/TR 16059:2019
(CEN/TR 16059:2010, IDT)

Аналізування харчових продуктів. Критерії ефективності валідованих однією лабораторією методів аналізування для визначення мікотоксинів - Вперше

ДСТУ CEN/TS 16233-1:2019
(CEN/TS 16233-1:2011, IDT)

Продукти харчові. Визначення ксантофілів у м'ясі риби методом ВЕРХ. Частина 1. Визначення астаксантину та кантаксантину - Вперше

ДСТУ CEN/TS 16233-2:2019
(CEN/TS 16233-2:2011, IDT)

Продукти харчові. Визначення ксантофілів у м'ясі риби методом ВЕРХ. Частина 2. Визначення співвідношення енантіомерів астаксантину - Вперше

ДСТУ EN 12128:2019
(EN 12128:1998, IDT)

Біотехнологія. Лабораторії, що проводять дослідження, розроблення та аналізування. Коефіцієнт заповнення мікробіологічних лабораторій, зони ризику, місце розташування та вимоги фізичної безпеки - Вперше

ДСТУ EN 12133:2019
(EN 12133:1997, IDT)

Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту хлоридів методом потенціометричного титрування - Вперше

ДСТУ EN 12134:2019
(EN 12134:1997, IDT)

Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту пульпи, відокремленої центрифугою - Вперше

ДСТУ EN 12136:2019
(EN 12136:1997, IDT)

Соки фруктові та овочеві. Визначення загального вмісту каратиноїдів та окремих їхніх фракцій - Вперше

ДСТУ EN 12460:2019
(EN 12460:1998, IDT)

Біотехнологія. Великосерійна технологія та виготовлення. Настанови щодо вибирання та встановлення устатковання відповідно до біологічного ризику - Вперше

ДСТУ EN 12468:2019
(EN 12468:1997, IDT)

Біотехнологія. Змінені організми для використання в довкіллі. Настанови щодо стратегії поточного контролювання навмисного поширення генетично змінених рослин - Вперше

ДСТУ EN 12630:2019
(EN 12630:1999, IDT)

Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту глюкози, фруктози, сорбіту та сахарози методом високоефективної рідинної хроматографії - Вперше

ДСТУ EN 12631:2019
(EN 12631:1999, IDT)

Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D- та L-молочної кислоти (лактату) методом NAD-спектрометрії - Вперше

ДСТУ EN 12683:2019
(EN 12683:1998, IDT)

Біотехнологія. Змінені організми для використання в довкіллі. Настанови щодо складання характеристики генетично зміненого організму через аналізування тривкості зміни геному на молекулярному рівні - Вперше

ДСТУ EN 12689:2019
(EN 12689:1998, IDT)

Біотехнологія. Настанови щодо оцінювання чистоти, біологічної активності та тривкості продуктів на основі мікроорганізмів - Вперше

ДСТУ EN 12733:2019
(EN 12733:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Косарки приводні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки
- На заміну ДСТУ EN 12733:2014

ДСТУ CR 12739:2019
(CR 12739:1998, IDT)

Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Звіт стосовно вибирання устатковання для біотехнологічних лабораторій залежно від ступеня небезпеки - Вперше

ДСТУ EN 12741:2019
(EN 12741:1999, IDT)

Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Настанови щодо діяльності біотехнологічних лабораторій - Вперше

ДСТУ EN 12742:2019
(EN 12742:1999, IDT)

Соки фруктові та овочеві. Визначення вмісту вільних амінокислот методом рідинної хроматографії - Вперше

ДСТУ EN 13441:2019
(EN 13441:2001, IDT)

Біотехнологія. Лабораторії, що виконують дослідження, розроблення та аналізування. Настанови щодо стримування поширення генетично змінених рослин - Вперше

ДСТУ EN 13739-1:2019
(EN 13739-1:2011, IDT)

Сільськогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальні. Захист довкілля. Частина 1. Вимоги
- На заміну ДСТУ EN 13739-1:2004

ДСТУ EN 14082:2019
(EN 14082:2003, IDT)

Продукти харчові. Визначення вмісту свинцю, кадмію, цинку, міді, заліза та хрому методом атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) після сухого озолення - Вперше

ДСТУ EN 14122:2019
(EN 14122:2014, IDT)

Продукти харчові. Визначення вітаміну B 1 методом високоефективної рідинної хроматографії - Вперше

ДСТУ EN 14148:2019
(EN 14148:2003, IDT)

Продукти харчові. Визначення вітаміну K 1 методом високоефективної рідинної хроматографії - Вперше

ДСТУ EN 14164:2019
(EN 14164:2014, IDT)

Продукти харчові. Визначення вітаміну B 6 методом високоефективної рідинної хроматографії - Вперше

ДСТУ EN 14177:2019
(EN 14177:2003, IDT)

Продукти харчові. Визначення патуліну в прозорих та непрозорих яблучних соках і пюре. Метод високоефективної рідинної хроматографії із застосуванням розподільного очищення рідини - Вперше

ДСТУ EN 15097:2019
(EN 15097:2006, IDT)

Іригаційна техніка. Локальне зрошення. Гідравлічна оцінка - Вперше

 

Крім того, наказом скасована чинність національних стандартів з 01 лютого 2020 року:

ДСТУ EN 12733:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Косарки приводні, керовані пішим оператором. Вимоги щодо безпеки
(EN 12733:2001 + A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 13739-1:2004

Сільськогосподарські машини. Машини для внесення твердих добрив широкозахоплювальні та повнозахоплювальні. Захист довкілля. Частина 1. Вимоги (EN 13739-1:2003, IDT)

 

Наказ від 13.08.2019 № 248

Про прийняття та скасування національних стандартів

Прийнято національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2019 року:

ДСТУ EN ISO 3960:2019
(EN ISO 3960:2017, IDT;
ISO 3960:2017, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа. Йодометричне (візуальне) визначення за кінцевою точкою
- На заміну ДСТУ ISO 3960-2001

ДСТУ EN ISO 3961:2019
(EN ISO 3961:2018, IDT;
ISO 3961:2018, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа
- На заміну ДСТУ ISO 3961:2004

ДСТУ EN ISO 10539:2019
(EN ISO 10539:2002, IDT;
ISO 10539:2002, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення лужності - Вперше

ДСТУ EN ISO 11701:2019
(EN ISO 11701:2009, IDT;
ISO 11701:2009, IDT)

Жири рослинні та олії. Визначення вмісту фосфоліпідів у лецитинах методом ВЕРХ з використанням детектора розсіювання світла - Вперше

ДСТУ EN ISO 11702:2019
(EN ISO 11702:2016, IDT;
ISO 11702:2016, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Ферментативне визначення загального вмісту стеролів - Вперше

ДСТУ EN ISO 12873:2019
(EN ISO 12873:2014, IDT;
ISO 12873:2010, IDT)

Олії оливкові та олії оливкові з макухи. Визначення вмісту воску методом капілярної газової хроматографії - Вперше

ДСТУ EN ISO 12966-2:2019
(EN ISO 12966-2:2017, IDT;
ISO 12966-2:2017, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 2. Готування метилових ефірів жирних кислот - Вперше

ДСТУ EN ISO 12966-3:2019
(EN ISO 12966-3:2016, IDT;
ISO 12966-3:2016, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 3. Готування метилових ефірів жирних кислот з використанням триметилсульфонію гідроксиду
- Вперше

ДСТУ EN ISO 13884:2019
(EN ISO 13884:2005, IDT;
ISO 13884:2003, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення окремих трансізомерів методом інфрачервоної спектрометрії - Вперше

ДСТУ EN ISO 14183:2019
(EN ISO 14183:2008, IDT;
ISO 14183:2005, IDT)

Корми для тварин. Визначення монензину, наразину та саліноміцину методом рідинної хроматографії з використанням післяколонкової дериватизації - Вперше

ДСТУ EN ISO 14902:2019
(EN ISO 14902:2001, IDT;
ISO 14902:2001, IDT)

Корми для тварин. Метод визначення активності інгібіторів трипсину соєвих продуктів - Вперше

ДСТУ EN ISO 15301:2019
(EN ISO 15301:2001, IDT;
ISO 15301:2001, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення осаду в жирі-сирці та в нерафінованій олії методом центрифугування - Вперше

ДСТУ EN ISO 15753:2019
(EN ISO 15753:2016, IDT;
ISO 15753:2016, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів - Вперше

ДСТУ EN ISO 17059:2019
(EN ISO 17059:2009, IDT;
ISO 17059:2007, IDT)

Насіння олійне. Екстракція олії та готування метилових ефірів жирних кислот тригліцеридів для аналізування газовою хроматографією (Прискорений метод) - Вперше

ДСТУ EN ISO 17225-1:2019
(EN ISO 17225-1:2014, IDT;
ISO 17225-1:2014, IDT)

Тверде біопаливо. Технічні характеристики та класи палива. Частина 1. Загальні вимоги - Вперше

ДСТУ EN ISO 17294-2:2019
(EN ISO 17294-2:2016, IDT;
ISO 17294-2:2016, IDT)

Якість води. Використання мас-спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою (ІЗП-МС). Частина 2. Визначення 62 елементів
- Вперше

ДСТУ EN ISO 17375:2019
(EN ISO 17375:2006, IDT;
ISO 17375:2006, IDT)

Корм для тварин. Визначення афлатоксину B 1 - Вперше

ДСТУ EN ISO 22118:2019
(EN ISO 22118:2011, IDT;
ISO 22118:2011, IDT)

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Виявлення та встановлення кількості патогенних мікроорганізмів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Загальні вимоги та визначення - Вперше

ДСТУ EN ISO 22119:2019
(EN ISO 22119:2011, IDT;
ISO 22119:2011, IDT)

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Виявлення патогенних мікроорганізмів у режимі реального часу методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Загальні вимоги та визначення - Вперше

ДСТУ EN ISO 22959:2019
(EN ISO 22959:2009, IDT;
ISO 22959:2009, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів з використанням комплексної донорно-акцепторної хроматографії в режимі реального часу та високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням - Вперше

ДСТУ EN ISO 22964:2019
(EN ISO 22964:2017, IDT;
ISO 22964:2017, IDT)

Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод визначення Enterobacter sakazakii - Вперше

ДСТУ EN ISO 27107:2019
(EN ISO 27107:2010, IDT;
ISO 27107:2008, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення пероксидного числа. Потенціометричне визначення точки переходу - Вперше

ДСТУ EN ISO 30024:2019
(EN ISO 30024:2009, IDT;
ISO 30024:2009, IDT)

Корм для тварин. Визначення фітазної активності - Вперше

Крім того, наказом скасовано чинність національних стандартів з 01 лютого 2020 року:

ДСТУ ISO 3960-2001

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення перекисного числа
(ISO 3960:1998, IDT)

ДСТУ ISO 3961:2004

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення йодного числа
(ISO 3961:1996, IDT)

 

Наказ від 14.08.2019 № 254

Про прийняття національних стандартів

Прийнято нові національні стандарти, гармонізовані з міжнародними стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2019 року:

ДСТУ ISO 1342:2019
(ISO 1342:2012, IDT)

Олія розмаринова (Rosmarinus officinalis L.)
- Вперше

ДСТУ ISO 1838:2019
(ISO 1838:1993, IDT)

Ананаси свіжі. Настанови щодо зберігання та транспортування
- Вперше

ДСТУ ISO 2295:2019
(ISO 2295:1974, IDT)

Авокадо. Настанови щодо зберігання та транспортування
- Вперше

ДСТУ ISO 10620:2019
(ISO 10620:1995, IDT)

Майоран духмяний сушений (Origanum majorana L.). Технічні умови
- Вперше

ДСТУ ISO 11164:2019
(ISO 11164:1995, IDT)

Розмарин сушений (Rosmarinus officinalis L.). Технічні умови
- Вперше

ДСТУ ISO 11286:2019
(ISO 11286:2004, IDT)

Чай. Класифікація сортів гранулометричним методом
- Вперше

ДСТУ ISO 11783-2:2019
(ISO 11783-2:2019, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 2. Фізичний рівень - Вперше

ДСТУ ISO 11783-3:2019
(ISO 11783-3:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 3. Рівень передавання даних - Вперше

ДСТУ ISO 11783-4:2019
(ISO 11783-4:2011, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 4. Мережевний рівень - Вперше

ДСТУ ISO 11783-5:2019
(ISO 11783-5:2019, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 5. Керування мережею - Вперше

ДСТУ ISO 11783-6:2019
(ISO 11783-6:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 6. Віртуальний термінал - Вперше

ДСТУ ISO 11783-8:2019
(ISO 11783-8:2006, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 8. Повідомлення про навантажувальні випробування - Вперше

ДСТУ ISO 11783-9:2019
(ISO 11783-9:2012, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Періодичний контроль та комунікаційна мережа даних. Частина 9. Блок електронного керування трактором ECU - Вперше

ДСТУ ISO 11786:2019
(ISO 11786:1995, IDT)

Сільськогосподарські трактори та машини. Інтерфейс для датчиків, установлених на трактори. Технічні умови - Вперше

ДСТУ ISO 12871:2019
(ISO 12871:2019, IDT)

Олії оливкові та олії оливкові з макухи. Визначання вмісту аліфатичних спиртів методом капілярної газової хроматографії - Вперше

ДСТУ ISO 13302:2019
(ISO 13302:2003, IDT)

Дослідження сенсорне. Методи оцінювання модифікацій флейвору харчових продуктів, що обумовлені упаковкою - Вперше

ДСТУ ISO 14223-1:2019
(ISO 14223-1:2011, IDT)

Радіочастотна ідентифікація тварин. Сучасні ретранслятори (транспондери). Частина 1. Радіоінтерфейс - Вперше

ДСТУ ISO 15003:2019
(ISO 15003:2006, IDT)

Аграрна інженерія. Електричне та електронне обладнання. Випробування стійкості до умов навколишнього середовища - Вперше

ДСТУ ISO 15886-1:2019
(ISO 15886-1:2012, IDT)

Іригаційне устатковання. Дощувальні апарати. Визначення та класифікація - Вперше

ДСТУ ISO 22866:2005
(ISO 22866:2005, IDT)

Обладнання для захисту рослин. Методи визначення зносу краплин в експлуатаційних умовах - Вперше

ДСТУ ISO 23391:2019
(ISO 23391:2006, IDT)

Плоди шипшини сушені. Технічні умови та методи випробування
- Вперше

ДСТУ ISO 23393:2019
(ISO 23393:2006, IDT)

Плоди граната. Технічні умови та методи випробування - Вперше

ДСТУ ISO 24631-1:2019
(ISO 24631-1:2017, IDT)

Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 1. Оцінювання відповідності транспондерів RFID стандартам ISO 11784 та ISO 11785 (ураховуючи надання та використання коду виробника)
- Вперше

ДСТУ ISO 24631-2:2019
(ISO 24631-2:2017, IDT)

Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 2. Оцінювання відповідності трансіверів RFID стандартам ISO 11784 та ISO 11785
- Вперше

ДСТУ ISO 24631-3:2019
(ISO 24631-3:2017, IDT)

Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 3. Оцінювання робочих характеристик транспондерів RFID, що відповідають стандартам ISO 11784 та ISO 11785 - Вперше

ДСТУ ISO 24631-4:2019
(ISO 24631-4:2017, IDT)

Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 4. Оцінювання робочих характеристик трансіверів RFID, що відповідають стандартам ISO 11784 та ISO 11785 - Вперше

ДСТУ ISO 24631-6:2019
(ISO 24631-6:2011, IDT)

Радіочастотна ідентифікація тварин. Частина 6. Подання інформації щодо ідентифікації тварин (візуальний дисплей/передавання даних)
- Вперше

 

Наказ від 15.08.2019 № 255

Про прийняття національних стандартів та прийняття поправки до національного стандарту

Прийнято нові національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2019 року:

ДСТУ EN ISO 12966-1:2019 (EN ISO 12966-1:2014, IDT; ISO 12966-1:2014, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 1. Настанови щодо сучасної газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот - Вперше

ДСТУ EN ISO 12966-4:2019 (EN ISO 12966-4:2015, IDT; ISO 12966-4:2015, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 4. Визначення методом капілярної газової хроматографії - Вперше

Також прийнято поправку до національного стандарту, гармонізованого з європейським стандартом, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2019 року:

ДСТУ EN ISO 12966-1:2019 (EN ISO 12966-1:2014, IDT; ISO 12966-1:2014, IDT)/ Поправка № 1:2019 (EN ISO 12966-1:2014/ AC:2015, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Газова хроматографія метилових ефірів жирних кислот. Частина 1. Настанови щодо сучасної газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот

 

Наказ від 19.08.2019 № 262

Про прийняття та скасування національних стандартів

Прийнято нові національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 вересня 2019 року:

ДСТУ EN ISO 660:2019
(EN ISO 660:2009, IDT:
ISO 660:2009, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення кислотного числа та кислотності - На заміну ДСТУ ISO 660:2009

ДСТУ EN ISO 663:2019
(EN ISO 663:2017, IDT;
ISO 663:2017, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту нерозчинних домішок - На заміну ДСТУ ISO 663:2003

ДСТУ EN ISO 5526:2019
(EN ISO 5526:2013, IDT;
ISO 5526:2013, IDT)

Зернові, бобові та інші продовольчі зернові культури. Номенклатура - Вперше

ДСТУ EN ISO 5555:2019
(EN ISO 5555:2001, IDT;
ISO 5555:2001, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб - На заміну ДСТУ ISO 5555:2003

ДСТУ EN ISO 6321:2019
(EN ISO 6321:2002, IDT;
ISO 6321:2002, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення точки плавлення у відкритих капілярних трубках - На заміну ДСТУ ISO 6321:2003

ДСТУ EN ISO 6883:2018
(EN ISO 6883:2017, IDT;
ISO 6883:2017, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стандартної маси за об'ємом (маса літра в повітрі) - На заміну ДСТУ ISO 6883:2004

ДСТУ EN ISO 6885:2019
(EN ISO 6885:2016, IDT;
ISO 6885:2016, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення анізидинового числа - На заміну ДСТУ ISO 6885-2002

ДСТУ EN ISO 6886:2019
(EN ISO 6886:2016, IDT;
ISO 6886:2016, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стійкості до окислення (метод прискореного окислення) - На заміну ДСТУ ISO 6886:2003

ДСТУ EN ISO 6888-3:2019
(EN ISO 6888-3:2003, IDT; ISO6888-3:2003, IDT)

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку коагулазопозитивних стафілококів (Staphylococcus aureus та інших видів). Частина 3. Виявляння та MPN-техніка для малих чисел - Вперше

ДСТУ EN ISO 8292-1:2019
(EN ISO 8292-1:2010, IDT;
ISO 8292-1:2008. IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту твердого жиру з використанням імпульсного ядерного магнітного резонансу. Частина 1. Прямий метод - На заміну ДСТУ ISO 8292:2003

ДСТУ EN ISO 8292-2:2019
(EN ISO 8292-2:2010, IDT;
ISO 8292-2:2008, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту твердого жиру з використанням імпульсного ядерного магнітного резонансу. Частина 2. Непрямий метод - На заміну ДСТУ ISO 8292:2003

ДСТУ EN ISO 8420:2019
(EN ISO 8420:2002, IDT;
ISO 8420:2002, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту полярних сполук - Вперше

ДСТУ EN ISO 8534:2019
(EN ISO 8534:2017, IDT;
ISO 8534:2017, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту води. Метод Карла Фішера (без піридину) - На заміну ДСТУ ISO 8534:2004

ДСТУ EN ISO 9936:2019
(EN ISO 9936:2016, IDT;
ISO 9936:2016, IDT)

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту токоферолів та токотриєнолів високоефективною рідинною хроматографією - Вперше

Наказом також скасовано чинність національних стандартів з 01 лютого 2020 року:

ДСТУ ISO 660:2009

Жири тваринні та рослинні й олії. Метод визначення кислотного числа та кислотності (ISO 660:1996, IDT)

ДСТУ ISO 663:2003

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту нерозчинних домішок (ISO 663:2000, IDT)

ДСТУ ISO 5555:2003

Жири тваринні і рослинні та олії. Відбір проб (ISO 5555:1991, IDT)

ДСТУ ISO 6321:2003

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення точки плавлення у відкритому капілярі (точка плину) (ISO 6321:1991, IDT)

ДСТУ ISO 6883:2004

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стандартної маси на об'єм ("маса літра в повітрі") (ISO 6883:2000, IDT)

ДСТУ ISO 6885-2002

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення анізідного числа (ISO 6885:1998, IDT)

ДСТУ ISO 6886:2003

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення стійкості проти окислення (Прискорена проба на окислюваність) (ISO 6886:1996, IDT)

ДСТУ ISO 8292:2003

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту твердого жиру. Метод імпульсного ядерного магнітного резонансу (ISO 8292:1991, IDT)

ДСТУ ISO 8534:2004

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначення вмісту води методом Карла Фішера (ISO 8534:1996, IDT)

 

Наказ від 07.10.2019 № 309

Про прийняття та скасування національних стандартів, скасування змін та поправок до національних стандартів

Прийнято нові національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2021 року:

ДСТУ EN ISO 4254-10:2019
(EN ISO 4254-10:2009; AC:2010, IDT;
ISO 4254-10:2009, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Сіноворушилки та граблі обертові - На заміну ДСТУ EN ISO 4254-10:2015 (EN ISO 4254-10:2009, IDT) та ДСТУ EN ISO 4254-10:2015 / Поправка № 1:2015 (EN ISO 4254-10:2009/AC:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 4254-11:2019
(EN ISO 4254-11:2010, IDT;
ISO 4254-11:2010, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Прес-підбирачі - На заміну ДСТУ EN ISO 4254-11:2015 (EN ISO 4254-11:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 5674:2019
(EN ISO 5674:2009, IDT;
ISO 5674:2004,
corrected version 2005-07-01, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Кожухи захисні карданних валів відбирання потужності (PTO). Випробування на міцність і зносостійкість та критерії приймання
- На заміну ДСТУ EN ISO 5674:2014

Скасовано чинність національних стандартів з 01 січня 2021 року:

ДСТУ EN ISO 4254-10:2015
(EN ISO 4254-10:2009, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Сіноворушилки та граблі обертові

ДСТУ EN ISO 4254-11:2015
(EN ISO 4254-11:2010, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Прес-підбирачі

ДСТУ EN ISO 5674:2014

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Кожухи карданних валів передавання потужності. Випробування на міцність і знос та критерії приймання (ISO 5674:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 4254-10:2015 /
Поправка № 1:2015
(EN ISO 4254-10:2009/AC:2010, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Сіноворушилки та граблі обертові

 

Наказ від 23.10.2019 № 329

Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів

Прийнято нові національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом підтвердження з наданням чинності з 01 листопада 2019 року:

ДСТУ EN 707:2019
(EN 707:2018, IDT)

Сільськогосподарські машини. Цистерни для рідких органічних добрив. Вимоги щодо безпеки
- Вперше

ДСТУ EN ISO 4254-7:2019
(EN ISO 4254-7:2017, IDT;
ISO 4254-7:2017,
Corrected version 2019-03, IDT)

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Комбайни зернозбиральні, кормозбиральні та бавовнозбиральні
- Вперше

ДСТУ EN ISO 25119-1:2019
(EN ISO 25119-1:2018, IDT;
ISO 25119-1:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Частини систем керування, пов'язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування та розроблення
- Вперше

ДСТУ EN ISO 25119-3:2019
(EN ISO 25119-3:2018, IDT;
ISO 25119-3:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Частини систем керування, пов'язані з безпекою. Частина 3. Серійне розроблення, апаратне та програмне забезпечення
- На заміну ДСТУ ISO 25119-3:2019 (ISO 25119-3:2018, IDT)

ДСТУ EN ISO 25119-4:2019
(EN ISO 25119-4:2018, IDT;
ISO 25119-4:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Частини систем керування, пов'язані з безпекою. Частина 4. Вимоги щодо виготовлення, експлуатування, модифікації та допоміжних процесів
- Вперше

Скасовано чинність національного стандарту з 01 листопада 2020 року:

ДСТУ ISO 25119-3:2019
(ISO 25119-3:2018, IDT)

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Елементи систем керування, пов'язані з безпекою. Частина 3. Серійне розроблення, апаратне та програмне забезпечення

 

Наказ від 26.11.2019 № 378

Про внесення змін до наказу від 07 березня 2019 р. № 57

Прийняти національні стандарти з наданням чинності з 01 вересня  2020 року:

ДСТУ 8836:2019

Насіння олійних культур. Методи визначення вмісту лушпиння
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10855–64)

ДСТУ 8837:2019

Насіння олійних культур. Методи визначення сміттєвої та олійної домішок
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10854–88)

ДСТУ 8838:2019

Насіння олійних культур. Методи визначення зараженості шкідниками
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10853–88)

ДСТУ 8839:2019

Насіння олійних культур. Методи визначення кислотного числа олії
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10858–77)

ДСТУ 8840:2019

Насіння олійних культур. Методи визначення кольору та запаху
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27988–88)

ДСТУ 8841:2019

Насіння олійних культур. Правила приймання
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10852–86)

ДСТУ 8842:2019

Олії. Методи визначення запаху, смаку, кольору та прозорості
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5472–50)

ДСТУ 8843:2019

Олії. Правила приймання
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5471–83)

ДСТУ 8844:2019

Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначення сирої клітковини
- Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13496.2-91)

 

Скасовано чинність міждержавних стандартів з 01 вересня 2020 року:

ГОСТ 5471-83

Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 5472-50

Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности

ГОСТ 10852-86

Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ 10853-88

Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями

ГОСТ 10854-88

Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси

ГОСТ 10855-64

Семена масличные. Методы определения лузжистости

ГОСТ 10858-77

Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла

ГОСТ 13496.2-91

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки

ГОСТ 27988-88

Семена масличные. Методы определения цвета и запаха

 

 

 

Реклама

Вхід