Моніторинг законодавства агропромислового комплексу. Огляд нормативно-правових актів, оприлюднених у вересні-грудні 2019 року

Джерело

АПК-Інформ

3392

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2020 рік

Закон від 14.11.2019 № 294-IX

На фінансову підтримку сільгоспвиробників Законом закладено 4 млрд грн, а для формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів додатково 240 млн. грн.

Закон набуває чинності 1 січня 2020 року.КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Розпорядження від 29.09.2019 № 882-р

Про схвалення концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення

Уряд схвалив концептуальні напрями здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення.

Документом передбачається два основні механізми здешевлення кредитів та збільшення до них доступу:

 - надання державної підтримки із здешевлення кредитів малим сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі землі сільськогосподарського призначення;

 - запровадити механізми гарантування зобов’язань таких товаровиробників з метою зниження ризиковості такого кредитування для банків. Такий інструмент дозволить малим сільськогосподарським товаровиробникам отримати доступ до кредитів.

Передбачається, що реалізація даного рішення дозволить малим сільськогосподарським товаровиробникам отримати “дешеві” кредитні ресурси для купівлі земель сільськогосподарського призначення, що сприятиме запуску повноцінного обігу землі.

Розпорядженням також визначено розроблення у місячний термін Плану заходів з реалізації затверджених концептуальних напрямів та впровадження їх до третього кварталу 2020 року.

Розпорядження набрало чинності 29 вересня 2019 року.

 

Постанова від 09.10.2019 № 869

Про затвердження Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів

Відповідно до приписів статті 60 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин” Кабінет Міністрів України затвердив Порядок встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів, який визначає процедуру встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та кормів.

Відповідно до Порядку встановлення спеціальних умов імпорту є засобом усунення чи зменшення до прийнятного рівня загрози для здоров’я людини та/або тварини, пов’язаної із ризиком наявності небезпечного фактора у вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України.

Держпродспоживслужба на підставі результатів державного контролю вантажів з харчовими продуктами та кормами, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, якими встановлено невідповідність харчових продуктів або кормів, що походять з інших країн, інформації, отриманої від компетентних органів країн-експортерів, наукових установ та відповідних міжнародних організацій, членом яких є Україна, а також результатів державного контролю, здійсненого компетентним органом України у відповідній країні-експортері, здійснює оцінку відповідного ризику та у разі перевищення ним прийнятного рівня подає протягом п’яти робочих днів пропозиції Мінекономіки щодо необхідності встановлення спеціальних умов імпорту.

Мінекономіки протягом п’яти робочих днів розглядає пропозиції Держпродспоживслужби стосовно запровадження спеціальних умов імпорту та приймає рішення про встановлення або відмову у встановленні спеціальних умов імпорту.

Таке рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки у день його прийняття та надсилається до Держпродспоживслужби.

У разі прийняття рішення Мінекономіки про встановлення спеціальних умов імпорту Держпродспоживслужба встановлює спеціальні умови щодо вантажів з продуктами, які надходять з відповідної країни або її окремої території (зони або компартмента).

Рішення про скасування спеціальних умов імпорту приймається Мінекономіки протягом п’яти робочих днів після отримання відповідних пропозицій Держпродспоживслужби.

Повідомлення про скасування спеціальних умов імпорту оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки у день прийняття такого рішення.

Постанова прийнята з метою охорони території України від занесення особливо небезпечних хвороб тварин, у першу чергу спільних для тварин та людей.

Постанова набрала чинності 12 жовтня 2019 року.

 

Постанова від 23.10.2019 № 908

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до приписів статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, належать:

- кількість порушень вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, затверджених постановою КМУ від 03.10.2018р. № 808, які сталися з дня отримання ліцензії, але не більше ніж за два роки, що передують плановому періоду;

- наявність системи забезпечення якості продукції, що відповідає міжнародним стандартам.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів визначено в додатку 1 до цієї Постанови.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2 до цієї Постанови.

Постанова набрала чинності 12 листопада 2019 року.

 

Постанова від 23.10.2019 № 970

Про затвердження Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції

Відповідно до приписів статті 13 Закону України “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” Кабінет Міністрів України затвердив Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції..

Порядок визначає детальні правила органічного виробництва та обігу органічної продукції таких галузей органічного виробництва:

органічне рослинництво (зокрема насінництво та розсадництво);

органічне тваринництво (зокрема птахівництво, бджільництво);

органічне грибівництво (зокрема вирощування органічних дріжджів);

органічна аквакультура;

виробництво органічних морських водоростей;

виробництво органічних харчових продуктів (зокрема органічне виноробство);

виробництво органічних кормів;

заготівля органічних об’єктів рослинного світу.

Крім того, втратили чинність наступні нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015р. № 980 “Про затвердження Детальних правил виробництва органічних морських водоростей”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015р. № 982 “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 208 “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016р. № 241 “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016р. № 587 “Про затвердження Детальних правил виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження”;

Пункти 11 і 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 128.

Постанова набере чинності 6 червня 2020 року.

 

Постанова від 15.11.2019 № 954

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Уряд України установив, що до 31 грудня 2019 року часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва одержувачам бюджетних коштів, визначеним пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою КМУ від 01.03.2017р. № 130, державна підтримка одержувачам за напрямами, визначеними абзацами другим, третім, п’ятим та дев’ятим пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018р. № 106, та державна підтримка суб’єктам господарювання за напрямами, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018р. № 107, здійснюється через банки-резиденти, що підписали з Міністерством аграрної політики та продовольства Меморандум про загальні засади співробітництва.

Постановою також передбачено подовження терміну подачі документів та змінено Порядки використання коштів за деякими з програм підтримки».

За програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними»:

термін подання суб’єктами господарювання матеріалів до регіональних комісій встановлений до 1 грудня 2019 року, а регіональними комісіями до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в термін до 10 грудня поточного року;

– у Порядку використання бюджетних коштів виключений пункт 6¹, яким передбачалося подання суб’єктами господарювання заяв до Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою їх включення до переліку претендентів на державну підтримку відповідно підпунккту 1 і 2 пункту 5 цього Порядку.

За програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» в частині компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва:

 – кошти, передбачені в держбюджеті, спрямовуються на компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (скасовано компенсацію вартості за закупівлю спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси);

частковій компенсації підлягає техніка та обладнання, які на момент здійснення через уповноважений банк оплати на їх придбання, були включені до переліку розміщеному на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

За програмою «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)»:

1) За напрямом часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів (пункт 10 Порядку) у 2019 році подовжено терміни:

подання суб’єктами господарювання, які є юридичними особами заявки та документів – до 15 грудня;

розгляд комісією Мінекономіки заявок та документів – до 20 грудня;

спрямування бюджетних коштів на рахунки суб’єктів, відкриті у банках – до 25 листопада.

2) За напрямом частково відшкодування вартості тваринницьких об’єктів (пункт 11 Порядку):

вилучена норма, що для об’єктів, введених у дію в грудні попереднього року, суб’єкти господарювання подають заявку та документи до 5 березня поточного року;

змінено кількість засідань комісій – засідання комісії 15 березня виключено.

3) За напрямом часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна (пункт 12 Порядку) змінено:

- розрахунок про підтвердження статусу платника єдиного податку ІV групи – за попередній податковий (звітний) рік.

Постанова набрала чинності 30 листопада 2019 року.

Розпорядження від 15.11.2019 № 1153-р

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 196

Уряд України здійснив перерозподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» на 2019 рік»

Передбачається, що документ забезпечить спрямування державної підтримки у 2019 році для розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва, аквакультури (рибництва), а також залучення інвестицій у створення потужностей із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, зокрема, зерна.

Кошти спрямовуватимуться за такими напрямами:

- часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво) – 50,0 млн гривень;

- часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів – 100,0 млн гривень;

- спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності – 700,0 млн гривень;

- спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку великої рогатої худоби – 700,0 млн гривень;

- часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме: телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок та сперми бугаїв і ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність – 250,0 млн гривень;

- часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції – 850,0 млн гривень;

- часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна – 850,0 млн гривень.

Нагадаємо, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» за бюджетною програмою 2801540 «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» передбачені видатки загального фонду у розмірі 3 500,0 млн грн.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розподіл коштів за бюджетною програмою «Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України та має бути погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Розпорядження набрало чинності 15 листопада 2019 року.

 

Постанова від 04.12.2019 № 1004

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

Відповідно до змін, внесених до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затверджений постановою КМУ від 07.02.2018р. № 107, сума державної підтримки, що надається протягом одного бюджетного року суб’єкту господарювання або сільськогосподарському товаровиробнику та пов’язаним із ним особам у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, за напрямами державної підтримки, не може перевищувати 50 млн. гривень.

Постанова набрала чинності 4 грудня 2019 року.

 

Розпорядження від 11.12.2019 № 1253-р

Про схвалення проекту листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо проекту “Зерносховища та сільськогосподарське обладнання - Україна”

Уряд своїм рішенням с хвалив проект листа Уряду України до Європейського інвестиційного банку щодо підтвердження належності пропозиції про фінансування зазначеним Банком проекту “Зерносховища та сільськогосподарське обладнання - Україна” до сфери дії Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, вчиненої 14 червня 2005 року.

Розпорядження набрало чинності 11 грудня 2019 року.

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

Наказ від 28.11.2019 № 449 ( рег. Мін'юст України від 02.12.2019 № 1194/34165)

Про затвердження Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) та форм відповідних документів

Наказом затверджено Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), яке визначає порядок організації та діяльності комісії Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) суб’єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва та/або аквакультури (рибництва) за такими напрямами:

дотація за утримання корів;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів;

часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.

Крім того, наказом затверджені наступні форми розпорядчих документів:

форму заявки для отримання компенсації відсотків;

форму заявки для отримання компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

форму заявки для отримання дотації за утримання корів;

форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об’єктів;

форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;

форму повідомлення для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;

форму журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб;

форму журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк, набутий шляхом переміщення від інших власників;

форму реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

форму реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

форму реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками тварин та яким нарахована дотація за утримання корів;

форму відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб;

форму відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників;

форму реєстру суб’єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

форму реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів;

форму реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна;

форму загального реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

форму загального реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

форму зведеної відомості про нарахування сум дотацій за молодняк;

форму інформації від суб’єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів’я тварин, у тому числі поголів’я тварин, вартість яких частково відшкодована;

форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;

форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;

форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована;

форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована;

форму інформації від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об’єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована;

форму відомості для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;

форму інформації від суб’єкта господарювання про створення робочих місць.

Відповідно втратило чинність Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) та форм відповідних документів, затверджене наказом МінАП від 20.03.2018 р. № 148 (рег. Мінюсту від 28 березня 2018 року за № 374/31826).

Наказ набрав чинності 6 грудня 2019 року.

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

Наказ від 19.09.2019 № 311

Про затвердження Методики проведення розрахунків обсягу продукції сільського господарства у постійних цінах та індексу сільськогосподарської продукції

Держстат України затвердив нову Методику проведення розрахунків обсягу продукції сільського господарства у постійних цінах та індексу сільськогосподарської продукції, яка описує способи розрахунку обсягу продукції сільського господарства у постійних цінах та розрахунку індексу сільськогосподарської продукції.

Розрахунок обсягу продукції сільського господарства в постійних цінах надає можливість представляти його у вигляді довгострокових динамічних рядів. Такі ряди дозволяють визначати тенденції розвитку сільського господарства, оцінювати зміни у порівнянні з будь-яким періодом у динаміці та використовувати їх для макроекономічних розрахунків.

У частині річних розрахунків Методика ураховує положення Регламенту (EC) № 138/2004 Європейського Парламенту і Ради від 05.12.2003 відносно економічних рахунків сільського господарства (з поправками, внесеними Регламентом (EC) № 212/2008 від 07.03.2008).

Для розрахунків обсягу продукції сільського господарства у постійних цінах та індексу сільськогосподарської продукції використовують переліки продукції сільського господарства, які складаються на основі НПСГ. Постійні ціни на продукцію сільського господарства за її видами розраховуються відповідно до Методики визначення постійних цін для розрахунку індексу обсягу сільськогосподарського виробництва [9].

Переліки продукції сільського господарства та постійні ціни на продукцію сільського господарства є єдиними для всіх регіонів країни, що дає можливість поєднувати й порівнювати різну за видами та якістю продукцію сільського господарства, зіставляти продукцію за категоріями господарств, а також проводити порівняльний аналіз на державному та регіональному рівнях.

Розрахунки обсягу продукції сільського господарства у постійних цінах та індексу сільськогосподарської продукції проводяться щомісячно, наростаючим підсумком із початку року, включаючи попередній розрахунок за січень-грудень, а також раз на рік здійснюється остаточний річний розрахунок зазначених показників за звітний рік.

Обсяг продукції сільського господарства у постійних цінах в цілому по країні визначається шляхом зведення та ув’язки регіональних показників.

Відповідно втратив чинність наказ Державного комітету статистики України від 16 лютого 2009 року № 53 "Про затвердження Методики розрахунку індексу обсягу сільськогосподарського виробництва".

Реклама

Вхід