Реєструємо підприємства по-новому

Джерело

Проект аграрного маркетингу

4014

(Зміни в порядку державної реєстрації юридичних осіб і підприємців)

З 1 липня 2004 року набрав чинності Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”. Цим Законом в значній мірі змінений порядок державної реєстрації юридичних осіб і підприємців. Зазначимо, що Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва затверджено:

1)      Інструкцію про порядок замовлення, постачання, обліку та звітності щодо витрачання бланків свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, бланків свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та бланків виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - наказом від 5 травня 2004 року №49;

2)      Опис гербової печатки державного реєстратора - наказом від 7 квітня 2004 р. №42;

3)      Порядок оформлення бланка виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - наказом від 13 квітня 2004 р. №47;

4)      Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу - наказом від 9 червня 2004 року №65;

5)      Форму виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Порядку її оформлення, Форму витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - наказом від 2 червня 2004 р. №59;

6)      Зразок заяви про резервування найменування юридичної особи - наказом від 9 червня 2004 р. №66;

7)      Зразок заяви про заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - наказом від 9 червня 2004 р. №66;

8)      Зразок заяви про заміну свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця - наказом від 9 червня 2004 р. №66;

9)      Зразок повідомлення про закриття відокремленого підрозділу від 9 червня 2004 р. №66 - Наказом від 9 червня 2004 р. №66.

Розглянемо декілька нововведень:

1.      Порядок державної реєстрації, встановлений зазначеним законом, поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а не тільки суб’єктів підприємницької діяльності. В ст.3 тільки зазначено, що законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок), благодійних організацій, партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж. Об'єднання громадян (у тому числі професійні спілки), благодійні організації, партії, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим законом. У зв’язку з тим, що реєстрацію, передбачену іншими законодавчими актами, наприклад, Законом „Про політичні партії в Україні” не відмінено, автор вважає, що спершу державну реєстрацію таким організаціям доведеться проходити в двох місцях.

2. Введення посади державного реєстратора.

Державний реєстратор здійснює всі основні функції з державної реєстрації юридичних осіб та підприємців.

3. Створення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Звернемо увагу, що крім багатьох інших даних до державного реєстру вноситься наступна інформація (щодо юридичної особи):

- місцезнаходження юридичної особи;

- перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

- основні види діяльності;

- прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків;

- дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

- дані про розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), а також розмір сплаченого статутного фонду (статутного або складеного капіталу) на дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його формування;

- дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;

- дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

- дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру.

Виникає запитання, хто ж має право отримати таку цікаву інформацію, особливо щодо засновників і учасників юридичної особи. Закон не дає чіткої відповіді на це запитання. З однієї сторони, в ст.20 Закону зазначено, що відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків. Це означає, що перелік учасників засновників юридичної особи не є конфіденційною інформацією. Але в той же час не кожен може отримати всю інформацію про юридичну особу, тому що відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді:

-     витягу з Єдиного державного реєстру;

-     довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується;

-     виписки з Єдиного державного реєстру.

З тексту закону не зовсім зрозуміло, кому видається витяг, а кому виписка з Єдиного державного реєстру, але можна дійти висновку, що витяг та довідка з Єдиного державного реєстру надаються всім особам, які звернулися за таким витягом чи довідкою. За отримання витягу і довідки Держкомпідприємництвом буде встановлено розмір плати.

Виписка з Єдиного державного реєстру видається не всім, а тільки юридичній особі або підприємцю, і, як розуміє автор, тільки тим, щодо яких видається виписка. У виписці міститься наступна інформація:

- найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи - підприємця;

- ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків;

- форма власності юридичної особи;

- місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

- прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків;

- наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

- дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі;

- дата видачі виписки.

Виписка з Єдиного державного реєстру є чинною протягом тридцяти календарних днів з дати її видачі. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру стягується плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Отримання виписки і витягу може мати різну мету, але одним з основних призначень цих документів є надання іншим особам інформації, необхідної для укладення угод. Так, можна буде дізнатися всі необхідні дані про свого контрагента, в т.ч. і інформацію щодо осіб, які мають право укладати угоди від його імені. Про таке призначення відомостей з Єдиного державного реєстру свідчить ст. 18 Закону, в якій зазначено, що відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними.

4. Значне розширення переліку інформації з Єдиного державного реєстру, яку буде обов’язково опубліковано. До такої відноситься інформація: про проведення державної реєстрації юридичної особи, про зміну місцезнаходження юридичної особи, про зміну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом або судом рішення про виділ*, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи*, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду юридичної особи [*], про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію*, про прийняття фізичною особою рішення щодо припинення підприємницької діяльності*, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

5. Введення порядку резервування найменування юридичної особи.

На строк в 2 місяці засновник може зарезервувати найменування юридичної особи. За резервування сплачується два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. Це можна зробити для того, щоб після всієї роботи по створенню юридичної особи не виявилося, що юридична особа з аналогічною назвою вже зареєстрована. Тому що однією з підстав для відмови в державній реєстрації є наявність в Єдиному державному реєстрі тотожного найменування.

В той же час відмітимо, що перелік документів, які подаються при державній реєстрації, значно не змінився у порівнянні з минулим.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи (якщо резервування проводилося);

- у випадках, що передбачені законом, - копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання;

- документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом - у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу);

- звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України - у разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств;

- копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди - у разі державної реєстрації селянського (фермерського) господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається.

документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру - у разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.

Андрій Никоненко,

юрист Проекту аграрного маркетингу в Україні


[*] Публікація цієї інформації оплачується в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Реклама

Вхід