Закупівля сільськогосподарської продукції у населення: юридичні і податкові аспекти

Джерело

Проект аграрного маркетингу

9128

Сільськогосподарська продукція, яка вирощується особистими селянськими господарствами, займає значне місце в обсягах реалізації всієї сільгосппродукції, особливо це стосується плодоовочевої продукції і молока. Це пояснюється в першу чергу історичним розвитком країни. Селяни, які працювали в колгоспах, також мали значні присадибні ділянки, на яких вирощували сільськогосподарську продукцію для власного харчування та на продаж. В багатьох регіонах України, особливо на півдні, таке сільськогосподарське виробництво було товарним. В той же час колгоспи не могли поставити на ринок необхідну кількість якісної продукції, і ця ринкова ніша якісної плодоовочевої продукції була зайнята особистими підсобними господарствами. Така ситуація привела до розвитку виробництва в особистих підсобних господарствах, чого не було і в інших розвинених країнах.

Свіжа плодоовочева продукція потрапляє до споживача різними шляхами. В багатьох випадках свіжа плодоовочева продукція продається безпосередньо споживачам на ринках. Частина продукції скуповується без оформлення будь-яких документів посередниками, які постачають продукцію на продуктові ринки. В той же час є певні категорії покупців сільськогосподарської продукції, які оформлюють у встановленому порядку закупівлю сільськогосподарської продукції у населення. В першу чергу, це переробні підприємства, в т.ч. і молочної галузі, а також супермаркети і інші магазини, підприємства громадського харчування. Порядок оформлення ними придбання продукції ми розглядаємо в цій статті.

За своєю правовою природою закупівля сільськогосподарської продукції - це процес укладання і виконання договору купівлі-продажу, який регулюється Цивільним кодексом України. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. (ст. 655 ЦК України).

Оформлення закупівлі

Закупівля сільськогосподарської продукції оформлюється актом або закупівельною відомістю. Перелік необхідних реквізитів акту (відомості) наведений в Податковому роз’ясненні щодо оподаткування доходів фізичних осіб від продажу сільськогосподарської продукції, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 29 січня 2004 р. №53, до яких належать:

1) місце укладання угоди;

2) прізвище, ім'я, по батькові продавця, його ідентифікаційний номер (за відсутності ідентифікаційного номера - відомості з паспорта продавця);

3) дані з Державного акта (довідки) щодо права власності (користування) землею;

4) назва продукції;

5) ціна одиниці продукції;

6) обсяг проданої продукції;

7) сума виплачених коштів;

8) підпис продавця про отримання коштів.

Можлива форма акту наводиться нижче.

Особливістю закупівлі сільськогосподарської продукції у населення є необхідність часткової перевірки джерела отримання такої продукції продавцем. Це необхідно для того, щоб покупець був впевнений в режимі оподаткування доходів продавця. На підставі п. 4.3.36 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” не включаються до сукупного оподатковуваного доходу доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної (виробленої): на земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено у результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); на земельних ділянках, наданих для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках); на земельних ділянках, наданих для ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.

В той же час пункт Закону "Про придбання продукції у населення" може викликати у сторін запитання в наступних випадках:

1) земельна ділянка надана для ведення особистого підсобного господарства, а не особистого селянського господарства. З цього питання існує точка зору Держкомзему, згідно якої, на думку Комітету, поняття "особисте підсобне господарство" (ст. 56 Земельного кодексу України від 18.12.90 р. №561-XII) та "особисте селянське господарство" (ст. 33 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. №2768-III) за змістом тотожні;

2) спроби покупця вияснити, чи не була земельна ділянка, надана для ведення особистого селянського господарства, збільшена на отриману земельну частку (пай). Відповідно до ст.5 Закону України „Про особисте селянське господарство” для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 га, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановленому законом. Розмір земельної ділянки особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її спадкування членами особистого селянського господарства відповідно до закону.

Покупець реально не може перевірити, чи була отримана в натурі продавцем земельна частка (пай), і, головне, чи використовується вона для ведення особистого селянського господарства, тобто для сільськогосподарського виробництва, чи просто здається в оренду. Відповідь на це запитання може бути надана місцевою радою, яка знає розмір земель продавця та режим їх використання. Отже, надамо рекомендацію покупцям завжди вимагати в продавця довідку місцевої ради про кількість і статус земель продавця;

3) продаж продукції членами особистого селянського господарства. Не у всіх випадках продукція продається особою, на яку оформлена земельна ділянка, вона може продаватись і іншим членом особистого селянського господарства. Відповідно до ст. 1 Закону України „Про особисте селянське господарство”, особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Факт здійснення спільної господарської діяльності також може бути підтверджено довідкою місцевої ради.

Зважаючи на ряд запитань, які виникають при аналізі законодавства щодо звільнення від оподаткування доходів від продажу сільськогосподарської продукції, можна чекати на подальші податкові роз’яснення в цій сфері.

Придбання продукції у фізичних осіб і в подальшому буде вигідним для багатьох підприємств, особливо для підприємств торгівлі. Це пояснюється прийнятими 15 червня 2004 року змінами до Закону України „Про податок на додану вартість”, згідно з якими об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка) у випадках, коли платник податку здійснює операції з продажу особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку.

АКТ ЗАКУПІВЛІ

____________________ (дата закупівлі)   _______________________________________ (місце закупівлі)

Мною, ____________________________________________________________________________,                                                          (П. І. Б. та посада працівника підприємства)

закуплені у __________________________________________________________________                                                                                     (П. І. Б. продавця) _____________________________________________________________________________

Ідентифікаційний номер продавця _______________________________________________

Паспортні дані продавця (при відсутності ідентифікаційного номера) _____________________________________________________________________________, що проживає за адресою: _______________________________________________________

 

N п/п Найменування Одиниця виміру Гатунок, категорія Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7
1.            
  Разом          

Сума закупівлі __________________________                              (прописом)

Сума утриманого податку з доходів ______________________________________________ Податок не нараховується (нараховується) на підставі п.4.3.36 Закону „Про податок з доходів фізичних осіб” на підставі довідки ______________ ради про наявність земельної ділянки з цільовим призначенням _____________________, наданої рішенням ради № _____ від________________ р.(довідка додається) або Державного акту на право власності на земельну ділянку серії _________ № _____________, цільове призначення __________________________________________. (Копія Державного акту додається).

Сума до виплати _______________________________________________________________                                                                                           (прописом)

Гроші отримав __________________________________________________________________________  (підпис продавця)

Гроші сплатив __________________________________________________________________________  (підпис представника продавця)

Реклама

Вхід